Đề xuất ban hành Luật Bí mật đời tư

Chủ đề   RSS   
 • #483174 24/01/2018

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 67516
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4193 lần


  Đề xuất ban hành Luật Bí mật đời tư

  Hoặc sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan về quyền đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình để lấp đầy khoảng trống pháp lý nhằm bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình.

  Trong thực tiễn áp dụng pháp luật hiện nay, việc nghiên cứu và xây dựng chính sách pháp luật bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là cần thiết bởi các lý do sau đây:

  Thứ nhất, hiện nay Việt Nam đã công nhận và bảo hộ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong các văn bản pháp luật như Hiến pháp, Bộ luật dân sự và pháp luật chuyên ngành, cụ thể:

  Điều 21 Hiến pháp năm 2013 có quy định:

  1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn; 

  2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.”.

  Điều 38 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

  1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

  2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.

  3. Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật quy định.

  4. Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của nhau mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”.

  Khoản 2 Điều 46 Luật giao dịch điện tử năm 2005 quy định:

  Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được sử dụng, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin về bí mật đời tư hoặc thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà mình tiếp cận hoặc kiểm soát được trong giao dịch điện tử nếu không được sự đồng ý của họ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

  Điều 16 Luật an toàn thông tin mạng năm 2015 quy định nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng, theo đó:

  1. Cá nhân tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình và tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên mạng.

  2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý.

  Điều 159 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định:

  1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:

  a) Chiếm đoạt thư tín, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính, viễn thông dưới bất kỳ hình thức nào;

  b) Cố ý làm hư hỏng, thất lạc hoặc cố ý lấy các thông tin, nội dung của thư tín, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính, viễn thông;

  c) Nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái pháp luật;

  d) Khám xét, thu giữ thư tín, điện tín trái pháp luật;

  đ) Hành vi khác xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín, telex, fax hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác…

  Bên cạnh đó, Việt Nam đã gia nhập Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR). Tại Điều 17 Công ước khẳng định:

  (1) Không ai bị can thiệp một cách độc đoán và bất hợp pháp đến đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở, thư tín; hoặc bị xúc phạm một cách bất hợp pháp đến danh dự và uy tín.

  (2) Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại mọi sự can thiệp và xúc phạm như vậy”.

  Thứ hai, mặc dù đã được công nhận và bảo hộ song trên thực tiễn khi áp dụng còn nhiều lúng túng, khó triển khai áp dụng, đồng thời chưa có sự định hướng hành vi và chế tài đối với hành vi vi phạm.

  Ví dụ:

  - Điểm thi của học sinh có phải là bí mật cá nhân, đời sống riêng tư không?

  Trong thời gian qua, Bộ GDĐT, trường THPT và báo chí quan tâm khi công khai điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh.

  Bởi theo Điều 33 Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật trẻ em có quy định:

  “Thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em là các thông tin về: tên, tuổi; đặc điểm nhận dạng cá nhân; thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án; hình ảnh cá nhân; thông tin về các thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ em; tài sản cá nhân; số điện thoại; địa chỉ thư tín cá nhân; địa chỉ, thông tin về nơi ở, quê quán; địa chỉ, thông tin về trường, lớp, kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè của trẻ em; thông tin về dịch vụ cung cấp cho cá nhân trẻ em.”

  Quy định này khẳng định kết quả học tập, cụ thể là điểm thi của trẻ em là thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em. Điều 1 Luật trẻ em năm 2016 quy định “Trẻ em là người dưới 16 tuổi”. Do đó, có thể khẳng định đối với những thí sinh dưới 16 tuổi thì điểm thi được coi là bí mật cá nhân, đời sống riêng tư. Còn đối với những thí sinh trên 16 tuổi thì pháp luật chưa có quy định điểm thi có là thông tin bí mật cá nhân, đời sống riêng tư hay không. Điều này gây ra sự lúng túng trong thực thi pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền và phần nào ảnh hưởng tới quyền lợi của thí sinh trên 16 tuổi.

  - Các thông tin liên quan đến tổng tài sản của cá nhân và hành vi công khai thông tin có bị coi là xâm phạm bí mật cá nhân, đời sống riêng tư hay không?

  Xuất phát từ việc ngày 03/01/2007, Báo Đại Đoàn Kết có đưa tin về ‘‘Những người giàu nhất Việt Nam’’. Có quan điểm cho rằng pháp luật không buộc cá nhân phải công khai tài sản của mình trừ khi được sự đồng ý của họ, ngoại trừ một số trường hợp cá nhân phải công khai tài sản theo quy định của pháp luật hoặc buộc chứng minh nguồn gốc tài chính; quan điểm khác cho rằng tổng tài sản của những người giàu nhất Việt Nam đã được thể hiện công khai thông qua những thông tin dữ liệu được công khai ví dụ như tổng số cổ phiếu niêm yết tại sàn chứng khoán, hay tổng số bất động sản góp vốn vào công ty… do đó tổng tài sản của những người này được phép công khai mà không cần xin phép họ.

  - Quyền của cá nhân đối với hình ảnh và quyền tự do báo chí chưa có ranh giới rõ ràng?

  Việc đăng tải hình ảnh của cá nhân phạm tội lên trên báo chí hoặc mạng xã hội có bị xem là xâm phạm quyền của cá nhân đối với hình ảnh hay không?

  Thứ ba, pháp luật các quốc gia trên thế giới về bảo vệ quyền về đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình khá phát triển.

  Cụ thể, quyền về đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình đã được ghi nhận và hướng dẫn cụ thể trong hiến pháp hoặc một đạo luật riêng hoặc thể hiện thông qua việc vận dụng các án lệ của thẩm phán khi xét xử.

  Ví dụ:

  Hiến pháp Nhật tại Điều 13 ghi nhận rằng công dân có quyền sống, tự do và theo đuổi hạnh phúc và được tôn trọng với tư cách là một công dân.

  Đây là quy định làm nền tảng cho những quy định của pháp luật chuyên ngành về quyền bí mật đời tư như: Công dân không được phép xây nhà có thể nhìn vào nhà của người khác, nghiêm cấm nhìn ngó nơi cư ngụ của người khác hay đọc thư cá nhân của người khác.

  Thứ tư, cần chú trọng các đối tượng chịu tác động trực tiếp và nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, LGBTI,… và trong từng lĩnh vực cụ thể như bảo vệ bí mật cá nhân trên Internet, lĩnh vực y tế, báo chí, tín dụng hoặc khi tham gia tố tụng,…

  Theo các bạn còn lý do gì nữa không?

  (Bài viết tham khảo từ Ngô Thu Trang và Nguyễn Kim Thoa thuộc Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế)

   
  10474 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  Thuongtommy92 (24/01/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang <12
Thảo luận
 • #544274   26/04/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 200
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (335)
  Số điểm: 2218
  Cảm ơn: 40
  Được cảm ơn 82 lần


  Theo quan điểm của mình thì việc ban hành Luật Bí mật đời tư là không cần thiết lắm. Nên cụ thể hóa những hành vi xâm phạm đời tư và mức xử phạt trong các nghị định xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 hơn là đi soạn thảo ra một cái luật riêng. Vừa tốn thời gian lại vừa làm phình to văn bản quy phạm pháp luật nước nhà.

   
  Báo quản trị |  
 • #544326   27/04/2020

  maithithuyvan97
  maithithuyvan97
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2020
  Tổng số bài viết (251)
  Số điểm: 1641
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Mình nghĩ thì việc bảo vệ bí mật đời tư của cá nhân thì pháp luật cũng có quy định, tuy là chưa quy định rõ ràng. Những nếu đề xuất ban hành Luật thì cũng không cần thiết. Nhà nước có thể ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các biện pháp bảo vệ là cũng tương đối rồi. Chủ yếu là chúng ta ý thức thế nào. 

   
  Báo quản trị |  
 • #544382   27/04/2020

  Về vấn đề "Đề xuất ban hành Luật Bí mật đời tư" theo tôi là rất cần thiết. Vì hiện nay nước chúng ta ngày càng bị các kẻ xấu, hay cánh nhà báo không chính thống lợi dụng chuyện đời tư của người khác để thu lợi cho chính mình.

   
  Báo quản trị |  
 • #544399   27/04/2020

  nhatgiabao
  nhatgiabao
  Top 200
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (324)
  Số điểm: 2005
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 60 lần


  Đề xuất Luật bảo vệ bí mật đời tư

  Cảm ơn bài chia sẻ của bạn

  Theo quan điểm cá nhân mình thì thấy việc ban Hành Luật này là không cần thiết, gây tốn kém ngân sách. Khi mà bí mật đời tư của cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự và các văn bản Luật khác.

  Bảo Bảo

   
  Báo quản trị |  
 • #544406   27/04/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (377)
  Số điểm: 2607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 59 lần


  Về vấn đề đề xuất ban hành luật bí mật đời tư nêu trên, theo quan điểm cá nhân của mình thì pháp luật về dân sự cũng có đưa ra những điều khoản quy định liên quan và đồng thời hiện nay án lệ cũng là một nguồn luật được phép áp dụng nên theo mình thấy việc ban hành luật vậy là cơ bản không cần thiết, dư thừa và chồng chéo.

   
  Báo quản trị |  
 • #547937   31/05/2020

  jellannm
  jellannm
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (376)
  Số điểm: 2555
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 47 lần


  Theo mình thì hiện tại chưa cần thiết phải ban hành luật bảo vệ bí mật đời tư. Quyền bảo vệ bí mật đã được quy định trong Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự,.... Ngoài ra, để ban hành luật cần phải có quá trình nghiên cứu và xây dựng các quy đinh.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #548044   31/05/2020

  huynhthu95
  huynhthu95
  Top 75
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (880)
  Số điểm: 9869
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 145 lần


  Theo mình nên ban hành sớm Luật / Bộ luật này để triển khai quy định trong Hiến pháp. Hiện nay việc bảo vệ thông tin cá nhân trong hệ thống pháp luật chỉ mang tính nguyên tắc, vì thực tế áp dụng rất mơ hồ, không đảm bảo quyền bí mật riêng tư một cách tuyệt đối.

   
  Báo quản trị |  
 • #549684   22/06/2020

  hosyhieu20
  hosyhieu20
  Top 500


  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2020
  Tổng số bài viết (210)
  Số điểm: 1710
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 10 lần


  MÌnh thấy Luật này thực sự cần thiết trong thời đại hiện nay. Thông tin tràn ngập mọi nơi và rất dễ bị đánh cắp các thông tin có nhân và bị lộ các bí mật đời tư vào tay những kẻ xấu. Hiện nay cũng đã có những quy định nhưng chỉ là trong các luật liên quan và không đủ để quy định hết mọi khía cạnh của vấn đề.

   
  Báo quản trị |  
 • #550603   30/06/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 200
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (335)
  Số điểm: 2218
  Cảm ơn: 40
  Được cảm ơn 82 lần


  Theo quan điểm của mình thì không nên Ban hành Luật Bí mật đời tư. Thứ nhất, việc ban hành thêm một luật sẽ góp phần làm gia tăng thêm số lượng văn bản hệ thống pháp luật Việt Nam. Đồng thời, đã là bí mật đời tư thì việc giữ bí mật là do ở mỗi người. Trường hợp xâm phạm bí mật đời tư ảnh hưởng đến quyền lợi, gây thiệt hai cho người khác thì cứ theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn khác mà thi hành.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #552392   21/07/2020

  Theo quan điểm cá nhân của mình việc xây dựng luật mới để ban hành điều chỉnh một quan hệ không cần thiết là làm thất thoát ngân sách, tốn chi phí cho quá trình xây dựng luật. trong khi nếu được ban hành thì liệu có giúp ích được gì cho người dân hay là chỉ như một bình hoa trưng trên bàn thờ làm vật trang trí cho đẹp thôi.

   
  Báo quản trị |  
 • #552840   26/07/2020

  yuhcudd
  yuhcudd
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/06/2020
  Tổng số bài viết (195)
  Số điểm: 1125
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 9 lần


  Theo quan điểm cá nhân thì mình rất ủng hộ luật hóa vấn đề quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình. Đây là một trong những quyền căn bản nhất, cho nên rất cần hành lang pháp lý vững chắc để bảo hộ quyền quan trọng này.

   
  Báo quản trị |