DanLuat 2015

Đề xuất ban hành Luật Bí mật đời tư

Chủ đề   RSS   
 • #483174 24/01/2018

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3082)
  Số điểm: 63053
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4030 lần


  Đề xuất ban hành Luật Bí mật đời tư

  Hoặc sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan về quyền đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình để lấp đầy khoảng trống pháp lý nhằm bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình.

  Trong thực tiễn áp dụng pháp luật hiện nay, việc nghiên cứu và xây dựng chính sách pháp luật bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là cần thiết bởi các lý do sau đây:

  Thứ nhất, hiện nay Việt Nam đã công nhận và bảo hộ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong các văn bản pháp luật như Hiến pháp, Bộ luật dân sự và pháp luật chuyên ngành, cụ thể:

  Điều 21 Hiến pháp năm 2013 có quy định:

  1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn; 

  2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.”.

  Điều 38 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

  1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

  2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.

  3. Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật quy định.

  4. Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của nhau mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”.

  Khoản 2 Điều 46 Luật giao dịch điện tử năm 2005 quy định:

  Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được sử dụng, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin về bí mật đời tư hoặc thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà mình tiếp cận hoặc kiểm soát được trong giao dịch điện tử nếu không được sự đồng ý của họ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

  Điều 16 Luật an toàn thông tin mạng năm 2015 quy định nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng, theo đó:

  1. Cá nhân tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình và tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên mạng.

  2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý.

  Điều 159 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định:

  1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:

  a) Chiếm đoạt thư tín, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính, viễn thông dưới bất kỳ hình thức nào;

  b) Cố ý làm hư hỏng, thất lạc hoặc cố ý lấy các thông tin, nội dung của thư tín, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính, viễn thông;

  c) Nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái pháp luật;

  d) Khám xét, thu giữ thư tín, điện tín trái pháp luật;

  đ) Hành vi khác xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín, telex, fax hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác…

  Bên cạnh đó, Việt Nam đã gia nhập Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR). Tại Điều 17 Công ước khẳng định:

  (1) Không ai bị can thiệp một cách độc đoán và bất hợp pháp đến đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở, thư tín; hoặc bị xúc phạm một cách bất hợp pháp đến danh dự và uy tín.

  (2) Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại mọi sự can thiệp và xúc phạm như vậy”.

  Thứ hai, mặc dù đã được công nhận và bảo hộ song trên thực tiễn khi áp dụng còn nhiều lúng túng, khó triển khai áp dụng, đồng thời chưa có sự định hướng hành vi và chế tài đối với hành vi vi phạm.

  Ví dụ:

  - Điểm thi của học sinh có phải là bí mật cá nhân, đời sống riêng tư không?

  Trong thời gian qua, Bộ GDĐT, trường THPT và báo chí quan tâm khi công khai điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh.

  Bởi theo Điều 33 Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật trẻ em có quy định:

  “Thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em là các thông tin về: tên, tuổi; đặc điểm nhận dạng cá nhân; thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án; hình ảnh cá nhân; thông tin về các thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ em; tài sản cá nhân; số điện thoại; địa chỉ thư tín cá nhân; địa chỉ, thông tin về nơi ở, quê quán; địa chỉ, thông tin về trường, lớp, kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè của trẻ em; thông tin về dịch vụ cung cấp cho cá nhân trẻ em.”

  Quy định này khẳng định kết quả học tập, cụ thể là điểm thi của trẻ em là thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em. Điều 1 Luật trẻ em năm 2016 quy định “Trẻ em là người dưới 16 tuổi”. Do đó, có thể khẳng định đối với những thí sinh dưới 16 tuổi thì điểm thi được coi là bí mật cá nhân, đời sống riêng tư. Còn đối với những thí sinh trên 16 tuổi thì pháp luật chưa có quy định điểm thi có là thông tin bí mật cá nhân, đời sống riêng tư hay không. Điều này gây ra sự lúng túng trong thực thi pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền và phần nào ảnh hưởng tới quyền lợi của thí sinh trên 16 tuổi.

  - Các thông tin liên quan đến tổng tài sản của cá nhân và hành vi công khai thông tin có bị coi là xâm phạm bí mật cá nhân, đời sống riêng tư hay không?

  Xuất phát từ việc ngày 03/01/2007, Báo Đại Đoàn Kết có đưa tin về ‘‘Những người giàu nhất Việt Nam’’. Có quan điểm cho rằng pháp luật không buộc cá nhân phải công khai tài sản của mình trừ khi được sự đồng ý của họ, ngoại trừ một số trường hợp cá nhân phải công khai tài sản theo quy định của pháp luật hoặc buộc chứng minh nguồn gốc tài chính; quan điểm khác cho rằng tổng tài sản của những người giàu nhất Việt Nam đã được thể hiện công khai thông qua những thông tin dữ liệu được công khai ví dụ như tổng số cổ phiếu niêm yết tại sàn chứng khoán, hay tổng số bất động sản góp vốn vào công ty… do đó tổng tài sản của những người này được phép công khai mà không cần xin phép họ.

  - Quyền của cá nhân đối với hình ảnh và quyền tự do báo chí chưa có ranh giới rõ ràng?

  Việc đăng tải hình ảnh của cá nhân phạm tội lên trên báo chí hoặc mạng xã hội có bị xem là xâm phạm quyền của cá nhân đối với hình ảnh hay không?

  Thứ ba, pháp luật các quốc gia trên thế giới về bảo vệ quyền về đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình khá phát triển.

  Cụ thể, quyền về đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình đã được ghi nhận và hướng dẫn cụ thể trong hiến pháp hoặc một đạo luật riêng hoặc thể hiện thông qua việc vận dụng các án lệ của thẩm phán khi xét xử.

  Ví dụ:

  Hiến pháp Nhật tại Điều 13 ghi nhận rằng công dân có quyền sống, tự do và theo đuổi hạnh phúc và được tôn trọng với tư cách là một công dân.

  Đây là quy định làm nền tảng cho những quy định của pháp luật chuyên ngành về quyền bí mật đời tư như: Công dân không được phép xây nhà có thể nhìn vào nhà của người khác, nghiêm cấm nhìn ngó nơi cư ngụ của người khác hay đọc thư cá nhân của người khác.

  Thứ tư, cần chú trọng các đối tượng chịu tác động trực tiếp và nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, LGBTI,… và trong từng lĩnh vực cụ thể như bảo vệ bí mật cá nhân trên Internet, lĩnh vực y tế, báo chí, tín dụng hoặc khi tham gia tố tụng,…

  Theo các bạn còn lý do gì nữa không?

  (Bài viết tham khảo từ Ngô Thu Trang và Nguyễn Kim Thoa thuộc Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế)

   
  3747 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  Thuongtommy92 (24/01/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #483181   24/01/2018

  Thuongtommy92
  Thuongtommy92
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/12/2017
  Tổng số bài viết (119)
  Số điểm: 1117
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 36 lần


  Cám ơn bài viết của bạn. Đúng là quy định là một chuyện còn thực tế có thực hiện được không lại là một chuyện khác. Ví dụ Nghị định 56/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều Luật Trẻ em có hiệu lực từ 1.7.2017, thì việc cha mẹ chụp ảnh con đưa lên trang mạng xã hội như Facebook có thể sẽ vi phạm pháp luật về việc đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em lên môi trường mạng. Câu hỏi đặt ra, những trường hợp cha mẹ, chụp ảnh con (mang tính khoe con) hoặc như là nơi lưu giữ kỷ niệm của con, hoặc là đăng ảnh con nhận Bằng khen, Giấy khen, trong đó ghi rõ tên tuổi, trường lớp, kết quả học tập thì có bị coi là vi phạm không? Hay việc Nhà trường chụp hình một hay nhiều em học sinh được nhận giải thưởng (quốc gia, quốc tế) hay Bằng khen, Giấy khen của các cơ quan chức năng với đầy đủ thông tin về trường, lớp, nơi cư trú, thành tích học tập thì có vi phạm pháp luật không? 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thuongtommy92 vì bài viết hữu ích
  ninh2407 (28/01/2018)
 • #483184   24/01/2018

  thambui94
  thambui94
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/12/2017
  Tổng số bài viết (252)
  Số điểm: 2805
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 29 lần


  Theo mình nghĩ thì việc có một luật bảo vệ bí mật đời tư như thế này là rất cần thiết. Vì các quy định đã ban hành trước đó chỉ quy định chung chung và không có hướng dẫn cụ thể cho nên rất khó áp dụng. Cũng vì không cụ thể từng đối tượng cho nên nhiều khi vi phạm nhưng viện vào các quy định không rõ ràng nên cũng không làm gì được. 

  Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều điều luật ra đời lại ngay lập tức bị quên lãng và khó áp dụng. Vì vậy, với luật này mình nghĩ phải lấy ý kiến rộng rãi và tuyên truyền luật vào trong cuộc sống để mọi người biết đến và tự bảo vệ quyền lợi của mình. Hi vọng rằng trong tương lai có thể nhìn thấy hình hài của nó.

   
  Báo quản trị |  
 • #483546   28/01/2018

  Hiện tại thì việc tôn trọng bí mật đời tư chủ yếu dựa vào ý thức của mỗi người. Có quy định trong luật nhưng quy định vẫn chưa đủ chi tiết, khi xuất hiện nhiều thuật ngữ "trái pháp luật", "bất hợp pháp", "pháp luật có quy định khác" nhưng lại không quy định rõ những trường hợp như vậy.

   
  Báo quản trị |  
 • #483557   28/01/2018

  Theo mình nghĩ không cần thiết ban hành ra luật bảo vệ bí mật đời tư, mỗi lần ban hành ra một bộ luật rất tốn kém và mất nhiều thời gian. Quy định về bảo vệ bi mật đời tư nên quy định rõ ràng hơn trong bộ luật dân sự để có thể thực hiện rõ hơn và có quy định xử phạt hành vi xâm phạm về bí mật đời tư trong xử phạt hành chính và hình sự. 

   
  Báo quản trị |  
 • #483569   28/01/2018

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (509)
  Số điểm: 5870
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 38 lần


  Bí mật đời tư là một trong những giá trị quý giá của con người được Hiến pháp ghi nhận quyền bảo vệ. Trên thực tế, nhất là trong thời đại của mạng xã hội ngày nay thì thông tin cá nhân rất dễ bị xâm phạm, bị phơi bày chỉ sau một cú cilck chuột. Tuy nhiên hiện tại vẫn không có văn bản, quy định rõ ràng nào giải thích “bí mật đời tư” là gì, phạm vi của “bí mật đời tư” như thế nào...

   
  Báo quản trị |  
 • #483571   28/01/2018

  ductho20995
  ductho20995
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/01/2018
  Tổng số bài viết (112)
  Số điểm: 1835
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 39 lần


  Cũng nên có. Đó là một quyền cơ bản, mặc dù nếu đem ra bàn bạc thì cũng có khá nhiều văn bản quy định rời rạc, gián tiếp về vấn đề này nhưng thật sự những gì có được chưa thật sự có ảnh hưởng đến việc bảo vệ quyền này.

  Cần phải có một Luật quy định rõ, chi tiết để làm cơ sở thi hành cũng như có một sự ảnh hưởng nhất định mang tính "Luật" để có thể phòng ngừa những hành vi liên quan đến quyền đời tư của mỗi người

   
  Báo quản trị |  
 • #502353   15/09/2018

  MewBumm
  MewBumm
  Top 100
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (530)
  Số điểm: 3129
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 37 lần


  Về vấn đề bí mật đời tư thì hiện quy định của pháp luật vẫn công nhận từ Hiến pháp, bộ luật dân sự cho đến cho văn bản pháp lý liên quan khác. Việc ban hành một văn bản riêng nhiều lúc lại can thiệp sâu quá vào các quan hệ này khiến mọi thứ trở nên cứng nhắc.

   
  Báo quản trị |  
 • #502863   22/09/2018

  Theo mình nghĩ không cần thiết ban hành ra một văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về bảo vệ bí mật đời tư. Bởi vì không ai định nghĩa được như thế nào "bí mật đời tư" cả có chăng chỉ nên quy định chung trong những luật chuyên ngành khác như luật xử lý vi phạm hành chính như phạt tiền đối với hành vi xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân...
   
  Báo quản trị |  
 • #504654   14/10/2018

  DuTiepKhac
  DuTiepKhac
  Top 150
  Lớp 3

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (356)
  Số điểm: 4964
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 67 lần


  Hiện nay, việc xâm phạm bí mật đời tư diễn ra khá phổ biến, chế tài cũng đã được quy định, nên việc xây dựng hoặc thông qua Luật bí mật đời tư có thể không cần thiết. Chỉ là hiện nay những chế tài đó chưa đủ mạnh hoặc có thể việc xử lý hành vi này chưa đến nơi đến chốn nên còn gây bức xúc trong dư luận.

   
  Báo quản trị |  
 • #504685   14/10/2018

  vyvy2409
  vyvy2409
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (476)
  Số điểm: 4722
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 80 lần


  Trong thực tiễn áp dụng pháp luật hiện nay, việc nghiên cứu và xây dựng chính sách pháp luật bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là cần thiết. Bí mật đời tư là thứ mà mọi người ai cũng muốn giữ cho riêng mình. Nên việc bí mật đời tư bị đem ra công bố mà không có sự đồng ý sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường cho những người trực tiếp liên quan đến sự việc. Vì vậy, việc nghiên cứu và xây dựng pháp luật bảo vệ quyền về đời sống riêng tư là cần thiết. 

   
  Báo quản trị |  
 • #505822   28/10/2018

  Tranxuandung991994
  Tranxuandung991994
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2018
  Tổng số bài viết (198)
  Số điểm: 1867
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 14 lần


  Để ban hành được một văn bản riêng quy định vấn đề này thì cần phải nghiên cứu rất nhiều vì hiện nay các vấn đề liên quan đến bí mật đời tư cũng đã có các điều khoản quy định trong các VBQPPL khác nhau. Việc ban hành văn bản mới liệ có dẫn đến sự chồng chéo, thiếu sự thống nhất giữa các văn bản hay không. Hơn nữa trong thời đại công nghệ 4.0 thì cần phải đưa ra nhiều quy định liên quan đến việc sử dụng hình ảnh đưa lên mạng. Thực sự thì vẫn chờ các nhà làm luật đưa ra thêm nhiều ý kiến về vấn đề này.

   
  Báo quản trị |  
 • #505859   28/10/2018

  sunshine19
  sunshine19
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (345)
  Số điểm: 2540
  Cảm ơn: 155
  Được cảm ơn 26 lần


  Nếu Luật này được ban hành chắc những người nổi tiếng sẽ được lợi nhiều nhất. Cuộc sống của các ngôi sao showbiz lúc nào cũng bị nhòm ngó, chỉ trực sơ hở để tung scandal các kiểu. Chính vì vậy, mình nghĩ những người này sẽ nhiệt liệt ủng hộ việc ban hành ra Luật Bí mật đời tư.

  Cập nhật bởi sunshine19 ngày 28/10/2018 07:55:08 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #506154   30/10/2018

  tranbabinh.law
  tranbabinh.law
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/10/2018
  Tổng số bài viết (107)
  Số điểm: 633
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 4 lần


  Theo tôi luật này cũng rất cần thiết nhưng cách quy định như thế nào còn cần phải xây dựng một cách nghiêm túc, tham khảo các quy định của các nước đã có và thực hiện tốt luật này. Bên cạnh đó cũng cần phải dung hòa các yếu tố xã hội và bối cảnh của Việt Nam. 

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-