Đề xuất 02 phương án phân loại điều kiện lao động

Chủ đề   RSS   
 • #419136 21/03/2016

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4217 lần


  Đề xuất 02 phương án phân loại điều kiện lao động

  Điều kiện lao động là một trong những yếu tố quan trọng làm cơ sở để tính tiền lương, phụ cấp và các khoản trợ cấp khác cho người lao động. Vì vậy mà việc phân loại các điều kiện lao động là cần thiết và cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa hoàn chỉnh dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn phân loại điều kiện lao động với 2 luồng ý kiến về nhóm các điều kiện lao động, cụ thể:

  Phương án 1: phân 6 nhóm theo quy định hiện hành

  - Người lao động làm các nghề, công việc nhẹ nhàng, thoải mái là người lao động làm các nghề, công việc có điều kiện lao động loại I.

  - Người lao động làm các nghề, công việc không căng thẳng, không độc hại là người lao động làm các nghề, công việc có điều kiện lao động loại II.

  - Người lao động làm các nghề, công việc có các chỉ tiêu nặng nhọc, độc hại nhưng ở trong giới hạn an toàn cho phép, các biến đổi tâm sinh lý sau lao động phục hồi nhanh, sức khỏe không bị ảnh hưởng là người lao động làm các nghề, công việc có điều kiện lao động loại III.

  - Người lao động làm các nghề, công việc có điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là người lao động làm các nghề, công việc có điều kiện lao động loại IV, V.

  - Người lao động làm cácnghề, công việc có điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là người lao động làm các nghề, công việc có điều kiện lao động loại VI.

  Phương án 2: chỉ phân theo 3 nhóm

  - Người lao động làm các nhề, công việc có điều kiện lao động bình thường là người lao động làm các nghề, công việc có điều kiện lao động loại I, II, III.

  - Người lao động làm các nghề, công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là người lao động làm cácnghề, công việc có điều kiện lao động loại IV, V.

  - Người lao động làm các nghề, công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là người lao động làm các nghề, công việc có điều kiện lao động loại VI.

  Các tiêu chuẩn phân loại này dựa trên 02 yếu tố chính đó là vệ sinh môi trường lao động và về tâm sinh lý lao động. 

  Xem chi tiết dự thảo Thông tư tại file đính kèm.

   
  3495 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận