Để xứ lý một lao động ở mức độ khiển trách thì cần phải làm theo trình tự như thế nào ?

Chủ đề   RSS   
 • #366922 09/01/2015

  hieutb06

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/01/2015
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 160
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  Để xứ lý một lao động ở mức độ khiển trách thì cần phải làm theo trình tự như thế nào ?

  Mình cần mọi người tư vấn gấp !

  Bộ phận kiểm soát vừa báo lên tuần này có lao động đi làm muộn quá 3 lần cần phải khiển trách bằng văn bản. Hiện nay trong nội quy lao động bên mình chỉ quy định hành vi bị phạm lỗi khi đi làm muộn quá 3 lần thì bị thì bị khiển trách. Bây giờ cần phải tiến hành các bước như thế nào ? Mình đang tìm đống hồ sơ cũ để xem mẫu nhưng chưa tìm được ? Mình mới sang mảng này nên chưa biết bắt đầu từ đâu ? Ai biết chỉ giúp mình cái ! Cám ơn trước nhé !

   
  9785 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #366931   09/01/2015

  khoathads
  khoathads
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/07/2010
  Tổng số bài viết (794)
  Số điểm: 7154
  Cảm ơn: 112
  Được cảm ơn 415 lần


  hieutb06 viết:

  Mình cần mọi người tư vấn gấp !

  Bộ phận kiểm soát vừa báo lên tuần này có lao động đi làm muộn quá 3 lần cần phải khiển trách bằng văn bản. Hiện nay trong nội quy lao động bên mình chỉ quy định hành vi bị phạm lỗi khi đi làm muộn quá 3 lần thì bị thì bị khiển trách. Bây giờ cần phải tiến hành các bước như thế nào ? Mình đang tìm đống hồ sơ cũ để xem mẫu nhưng chưa tìm được ? Mình mới sang mảng này nên chưa biết bắt đầu từ đâu ? Ai biết chỉ giúp mình cái ! Cám ơn trước nhé !

  Chào bạn!

  Hình thức kỷ luật trong luật lao động hiện hành gồm:

  - Khiển trách;

  - Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức;

  - Sa thải.

  Các hình thức trên phải được quy định cụ thể trong Nội quy lao động và nội quy này phải được đăng ký với cơ quan quản lý lao động mới có giá trị áp dụng.

  Về cách thức xử lý thì trong luật lao động cũng đã có quy định tại điều 123. Hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết về trình tự thủ tục xử lý kỷ luật nhưng bạn có thể vận dụng quy định tại 41-CP năm 1995 (hướng dẫn Luật lao động cũ) để áp dụng. Bên tôi đã vận dụng và đăng ký thành công nội dung này trong Nội quy lao động công ty.

  Bạn có thể tham khảo trình tự sau nhé:

  "Điều 36: Trình tự xử lý kỷ luật lao động
  36.1 Lập hồ sơ xử lý kỷ luật lao động, bao gồm:
  a) Bản tường trình của người lao động nộp cho người sử dụng lao động tối đa 05 ngày làm việc, tính từ khi người sử dụng lao động hoặc người có thẩm quyền yêu cầu.
  b) Các tài liệu có liên quan như: biên bản ghi nhận sự việc vi phạm, đơn tố cáo, các chứng cứ, tang vật, chứng từ, hóa đơn hoặc các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc xử lý kỷ luật lao động.
  36.2 Trong thời hạn quy định tại Điều 35 của Nội quy, người sử dụng lao động phải tiến hành phiên họp xét kỷ luật lao động với nội dung sau:
  a) Thành phần tham gia phiên họp: 
  - Tổng Giám đốc công ty hoặc người được Tổng Giám đốc công ty ủy quyền bằng văn bản chủ trì phiên họp. Trường hợp xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 33.4 Điều 33 của Nội quy thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền sẽ chủ trì phiên họp;
  - Đại diện Ban chấp hành Công đoàn công ty;
  - Người vi phạm kỷ luật lao động, trừ trường hợp xử lý kỷ luật vắng mặt;
  - Cha hoặc mẹ của người vi phạm kỷ luật lao động trong trường hợp người vi phạm dưới 18 tuổi;
  - Luật sư hoặc người bào chữa cho người vi phạm kỷ luật lao động (nếu có);
  - Người làm chứng (nếu có);
  - Những người do người sử dụng lao động quyết định tham dự (nếu có).
  b) Nội dung chủ yếu của phiên họp:
  - Người chủ trì trình bày tóm tắt nội dung xảy ra vụ việc dựa trên hồ sơ kỷ luật đã thu thập trước đó;
  - Người vi phạm kỷ luật lao động trình bày bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra vi phạm. Trường hợp không có bản tường trình hoặc xử lý kỷ luật vắng mặt thì người chủ trì trình bày sự việc theo biên bản ghi nhận sự việc trong hồ sơ kỷ luật;
  - Người làm chứng trình bày sự việc mình đã biết hoặc chứng kiến (nếu có);
  - Người chủ trì chứng minh lỗi của người vi phạm và xác định hành vi vi phạm tương ứng với hình thức kỷ luật lao động đã được quy định trong Nội quy;
  - Người vi phạm kỷ luật lao động hoặc luật sư, người bào chữa trình bày ý kiến liên quan đến hành vi vi phạm và hình thức kỷ luật sẽ được áp dụng cho người vi phạm;
  - Đại diện Ban chấp hành Công đoàn hoặc người tham gia phiên họp có ý kiến sau khi được sự đồng ý của người chủ trì;
  - Kết luận của người chủ trì phiên họp.
  c) Việc xử lý kỷ luật phải được lập thành biên bản và ghi nhận toàn bộ nội dung phiên họp xét kỷ luật. Biên bản phải có chữ ký xác nhận của người chủ trì, người vi phạm kỷ luật lao động (trừ trường hợp xứ lý kỷ luật vắng mặt), đại diện Ban chấp hành công đoàn và phải được đọc lại cho tất cả những người tham gia phiên họp cùng nghe.
  36.3 Trong thời hạn 24 giờ, tính từ thời điểm kết thúc phiên họp xét kỷ luật, người sử dụng lao động hoặc người có thẩm quyền phải ra quyết định kỷ luật bằng văn bản. Quyết định kỷ luật phải được giao cho người bị kỷ luật trong thời hạn 03 ngày, tính từ ngày ký ban hành quyết định."
   
  Cứ theo trình tự trên mà xử lý bạn nhé!
   
   
  Báo quản trị |  
 • #367891   16/01/2015

  hieutb06
  hieutb06

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/01/2015
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 160
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  Cám ơn ban nhiều !

   
  Báo quản trị |