DanLuat
×

Thêm bình luận

Để xứ lý một lao động ở mức độ khiển trách thì cần phải làm theo trình tự như thế nào ?

(hieutb06)

  •  10339
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…