Đề nghị giao kết hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #217344 02/10/2012

  BuButran

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/10/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đề nghị giao kết hợp đồng

  Xin luật sư tư vấn giúp em tình huống sau:

  Ngày 10.3.2010 Công ty A có đơn hàng chào mời ông B mua một căn nhà chung cư. Sau đó ngày 15.3.2010 ông B đã gửi đơn chấp nhận giao kết hợp đồng. Ngày 17.3.2010 công ty A đã rút lại lời đề nghị với lý do giao kết trước được ký kết không đúng thẩm quyền. Hỏi trong trường hợp này ông B có quyền yêu cầu công ty X tiếp tục thực hiện cam kết đề nghị giao kết hợp đồng không ? Giải thích.

   
  6683 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #217411   02/10/2012

  longquochan
  longquochan
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2012
  Tổng số bài viết (799)
  Số điểm: 7274
  Cảm ơn: 215
  Được cảm ơn 443 lần


  Chào bạn

  Tại điều 392 BLDS có quy định về việc Thay đổi,rút lại đề nghị giao kết hợp đồng

  Điều 392. Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng
  1. Bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng trong các trường hợp sau đây:
  a) Nếu bên được đề nghị nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị trước hoặc cùng với thời điểm nhận được đề nghị;
  b) Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp bên đề nghị có nêu rõ về việc được thay đổi hoặc rút lại đề nghị khi điều kiện đó phát sinh.
  2. Khi bên đề nghị thay đổi nội dung của đề nghị thì đề nghị đó được coi là đề nghị mới.

  Như vậy ông B có quyền yêu cầu công ty A phải tiếp tục thực hiện hợp đồng

  Tuy nhiên trong TH trên có phát sinh một vấn đề đó là giao dịch dân sự do người không có thẩm quyền xác lập hoặc do người đại diện xác lập vượt quá thẩm quyền của mình và nó đã được quy định cụ thể tại điều 145 và 146 BLDS.

   

  Điều 145. Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện

  1. Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người đại diện hoặc người được đại diện đồng ý. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện phải thông báo cho người được đại diện hoặc người đại diện của người đó để trả lời trong thời hạn ấn định; nếu hết thời hạn này mà không trả lời thì giao dịch đó không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, nhưng người không có quyền đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện.

  2. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc huỷ bỏ giao dịch dân sự đã xác lập và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện mà vẫn giao dịch.

   

  Điều 146. Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện

  1. Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, trừ trường hợp người được đại diện đồng ý hoặc biết mà không phản đối; nếu không được sự đồng ý thì người đại diện phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình về phần giao dịch vượt quá phạm vi đại diện.

  2. Người đã giao dịch với người đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc huỷ bỏ giao dịch dân sự đối với phần vượt quá phạm vi đại diện hoặc toàn bộ giao dịch dân sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch.

  3. Trong trường hợp người đại diện và người giao dịch với người đại diện cố ý xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vượt quá phạm vi đại diện mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại.

  Trong TH trên nếu ông B không biết (hoặc không buộc phải biết) việc mình giao dịch với người không đúng thẩm quyền thì đương nhiên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

  Thân

  Tư vấn pháp luật miễn phí qua gmail: hoangtunglkd.neu@gmail.com.

  Hãy nhớ rằng những gì bạn biết chỉ là một hạt cát, còn những điều bạn chưa biết mới đúng là một đại dương.

  Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng thành công,nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại !!!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn longquochan vì bài viết hữu ích
  asdasasdas (18/01/2013)