Để không phải là “Kiến” kiện “Khoai”

Chủ đề   RSS   
 • #336596 02/08/2014

  luatsutraloi2

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2014
  Tổng số bài viết (91)
  Số điểm: 680
  Cảm ơn: 95
  Được cảm ơn 16 lần


  Để không phải là “Kiến” kiện “Khoai”

   

  Với đầu đề ““Kiến” kiện “Khoai””, một tờ báo đặt vấn đề: Có hay không việc Trưởng Ban Quản lý di tích biến tiền công đức thành của riêng?


  Với đầu đề ““Kiến” kiện “Khoai””, một tờ báo đặt vấn đề: Có hay không việc Trưởng Ban Quản lý di tích biến tiền công đức thành của riêng? Sự việc như sau:


  Ngày 2/4/2013, UBND thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhận được đơn của ông Phạm Khắc Hảo tố cáo (TC) ông Nguyễn Văn Sông, Trưởng Ban Quản lý di tích Chí Linh có dấu hiệu cố ý làm trái nguyên tắc tài chính với mục đích tư lợi.  Ngày 5/7/2013, Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh có Văn bản số 374/KL-UBND kết luận nội dung TC, nhưng không gửi văn bản này tới người TC.  Cùng ngày 5/7/2013, thừa lệnh Chủ tịch UBND, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã ký Văn bản số 373/UBND-TTr thông báo kết quả giải quyết đơn TC gửi ông Phạm Khắc Hảo (người TC) biết. Người TC thắc mắc: “Vì sao không nhận được Kết luận nội dung TC” thì được một người có thẩm quyền giải thích: “Thông báo số 373/UBND-TTr do Chánh Văn phòng ký là văn bản kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh”. Chính quyền thị xã còn trích dẫn khoản 2 Điều 26 Luật TC để khẳng định rằng họ đã làm "đúng pháp luật", tức là, chỉ cần gửi "thông báo kết quả giải quyết TC" mà không phải gửi "kết luận nội dung TC" đến người TC.  Vẫn theo ông Hảo, nội dung Thông báo số 373/UBND-TTr thể hiện sự bao che của UBND thị xã đối với vi phạm của ông Trưởng Ban Quản lý di tích Chí Linh. Một dẫn chứng: Thông báo 373/UBND-TTr khẳng định Ban Quản lý di tích Chí Linh “nhiều lần mở két thiếu thành phần theo Quy chế vẫn được tiến hành, như vậy, Ban đã vi phạm Quy chế kiểm két đã ban hành”, nhưng lại vội vã kết luận: Không có việc ông Trưởng Ban Quản lý di tích biến tiền công đức thành của riêng!  Người TC có quyền được nhận kết luận TC không? Trong trường hợp người TC cho rằng Chủ tịch UBND thị xã bao che cho tham nhũng thì họ nên làm gì để tránh xảy ra tình trạng “Kiến” kiện “Khoai”?

   


  Ý kiến của tôi:


  1. “Kết luận nội dung TC” và “thông báo kết quả giải quyết TC” là hai loại văn bản khác nhau. Tại khoản 1 Điều 26 Luật TC quy định: “Người giải quyết TC phải gửi kết luận nội dung TC cho người bị TC”. Như vậy, gửi "kết luận nội dung TC" cho người bị TC là việc bắt buộc phải làm.


  Khoản 2 Điều 26 Luật TC không hề quy định người TC đã nhận được “thông báo kết quả giải quyết TC” thì không được phép nhận “kết luận nội dung TC”, mà quy định như sau: “Trong trường hợp người TC có yêu cầu thông báo kết quả giải quyết TC thì người giải quyết TC gửi thông báo bằng văn bản về kết quả giải quyết TC cho người TC. Thông báo kết quả giải quyết TC phải nêu rõ kết luận nội dung TC, việc xử lý người bị TC, trừ những nội dung thuộc bí mật Nhà nước”. Như vậy, việc trích dẫn khoản 2 Điều 26 Luật TC để cho rằng UBND chỉ cần gửi “thông báo kết quả giải quyết TC” mà không cần phải gửi “kết luận nội dung TC” đến người TC, là không đúng.  2. Nhiều lần mở két “thiếu thành phần theo quy chế” là dấu hiệu chứng tỏ sự bất minh, cần phải “truy xét” tiếp, thậm chí, không loại trừ hành vi vi phạm của người bị TC có dấu hiệu hình sự. Trong trường hợp này, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 25 Luật TC, người có thẩm quyền giải quyết TC phải “chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật”. Nhưng, UBND thị xã đã không làm như vậy mà kết luận: Không có việc ông Trưởng Ban Quản lý di tích biến tiền công đức thành của riêng, là vội vàng, không thuyết phục.  3. Người TC cho rằng người giải quyết TC (Chủ tịch UBND thị xã) bao che tham nhũng thì họ nên làm gì để tránh tình trạng “Kiến” kiện “Khoai”?


  Điều 27 Luật TC quy định về việc "TC tiếp, giải quyết vụ việc TC tiếp". Cụ thể, nếu có căn cứ cho rằng việc giải quyết TC không đúng pháp luật, thì người TC “có quyền TC tiếp với người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người có trách nhiệm giải quyết TC” (khoản 1).  Ở vụ này, cấp trên trực tiếp của người có trách nhiệm giải quyết TC (Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh) là Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

   

   

   

   
  2676 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận