DanLuat 2015

Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng Dân sự

Chủ đề   RSS   
 • #113934 28/06/2011

  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3525)
  Số điểm: 86919
  Cảm ơn: 1332
  Được cảm ơn 2703 lần


  Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng Dân sự

  BỘ TƯ PHÁP

  VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  VIỆN KHOA HỌC XÉT XỬ

   

  ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

  MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ


  Ngày 29/3/2011, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự (sau đây gọi tắt là Luật). Ngày 08/4/2011 Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh số 07/2011/L-CTN công bố Luật và có hiệu lực từ ngày 01/01/2012.

  File đính kèm.
  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 28/06/2011 09:06:04 SA

  Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, hoàn thiện sổ sách kế toán, đại diện cho KT doanh nghiệp thực hiện công việc quyết toán thuế với CQ Thuế tại trụ sở DN, soát xét hệ thống sổ sách kế toán/doanh thu/chi phí...,lập hồ sơ tài chính tín dụng Ngân Hàng, Đào tạo nghiệp vụ thuế, kế toán tại Hà Nội. Các bạn quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp Email van.tax06@gmail.com / Skype : van_kttc

   
  6842 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận