Đây là những quy định về đất đai sắp được sửa đổi

Chủ đề   RSS   
 • #462669 27/07/2017

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 67516
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4203 lần


  Đây là những quy định về đất đai sắp được sửa đổi

  1. Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

  2. Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  3. Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất

  4. Quyết định 178/2001/QĐ-TTg về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

  5. Thông tư 38/2007/TT-BNN hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn

  6. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  7. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính

  8. Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP

  9. Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn về giao, thuê rừng gắn liền với giao, thuê đất lâm nghiệp.

  Dự kiến các quy định này phải hoàn tất và trình Chính phủ trong Quý I/2018.

  Căn cứ Quyết định 1078/QĐ-TTg năm 2017.

  Bên cạnh đó, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đã có kiến nghị về việc sửa đổi Luật đất đai 2013 về tiền sử dụng đất

  Phương án 1: Bỏ hẳn khái niệm “tiền sử dụng đất”, thay bằng sắc thuế sử dụng đất ở với thuế suất nhất định từ 10 – 15% bảng giá đất.

  Bổ sung khoản 2 Điều 107 Luật đất đai:

  Thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, với mức thu bằng 15% bảng giá đất (bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất) do UBND cấp tỉnh ban hành;

  Bỏ quy định tại Điều 113 Luật đất đai:

  Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần

  Sửa đổi điều 114 Luật Đất đai theo hướng giao trách nhiệm và toàn quyền cho cấp tỉnh ban hành bảng giá đất để đảm bảo thực hiện nguyên tắc “giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường” theo điều 112 Luật Đất đai và để phù hợp với thực tế tình hình của địa phương.

  Phương án 2: Cải cách triệt để quy trình, thủ tục hành chính để việc xác định tiền sử dụng đất của DN đựơc minh bạch, nhanh chóng, hợp lý và loại trừ các yếu tố phát sinh tiêu cực.

  Giao cho Sở Tài chính là đầu mối chủ trì toàn bộ công tác thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất; chuẩn bị nội dung trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố xem xét quyết định giá đất cụ thể để xác định tiền sử dụng đất dự án.

  Cho phép chủ đầu tư dự án được tham gia và được quyền nêu ý kiến tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố khi thẩm định giá đất dự án của đơn vị mình; Trong trường hợp chủ đầu tư dự án không nhất trí với phương án giá đất của đơn vị tư vấn đã lập thì có thể đề xuất chọn đơn vị tư vấn khác để lập phương án giá đất (chi phí do chủ đầu tư dự án thanh toán).

  Cho phép chủ đầu tư được tham gia và có ý kiến tại cuộc họp của Sở Tài chính khi xem xét chi phí giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, do Sở Tài chính thường chỉ chấp nhận cho khấu trừ khoảng 20-30% chi phí thực tế bồi thường giải phóng mặt bằng dẫn đến tình trạng doanh nghiệp gần như phải mua lại quyền sử dụng đất lần thứ hai.

  Chi tiết các nội dung đựơc sửa đổi sẽ được cập nhật đến các bạn.

  Xem thêm: Tổng hợp các văn bản pháp luật đất đai

   
  7466 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận