DanLuat 2015

Đầu tư tài sản cố định và tiến độ thực hiện dự án

Chủ đề   RSS   
 • #408632 04/12/2015

  Đầu tư tài sản cố định và tiến độ thực hiện dự án

  Kính nhờ luật sư tư vấn giúp!

   

  Công ty thành lập và được cấp giấy chứng nhận đầu tư số xxx  được Ban quản lý các KCN  cấp:

  - Lần đầu ngày 01/09/2008; Vốn điều lệ: 1.000.000 USD

  - Lần thứ 1 ngày 01/06/2009; Vốn điều lệ: 1.500.000 USD

  - Lần thứ 2 ngày 20/04/2010 ;Vốn điều lệ: 1.500.000 USD

  Nội dung giấp phép: Tại điểm 6 điều 2 các giấy chứng nhận đầu tư trên có ghi khởi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị 6 tháng sản xuất chính thức tháng 03/2009.

  Tại điểm 7 điều 2 nêu “Doanh nghiệp khi thực hiện dự án nêu tại điều 2 được hưởng ưu đãi…miễn thuế TNDN trong 03 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế…”

  Tình hình thực tế xây dựng, đầu tư tài sản cố định:

  Thời kỳ

   TSCĐ

  Ngày giấy CNĐT

  Vốn đầu tư (USD)

  Vốn điều lệ (USD)

  Đến 03/2009

  600,000,000

  01/09/08

  3,000,000

  1,000,000

  Từ 04-12/2009

  30,000,000,000

  01/06/09

  3,300,000

  1,500,000

  Năm 2010

  8,000,000,000

  01/06/09

  3,300,000

  1,500,000

  Năm 2011

  2,000,000,000

  01/06/09

  3,300,000

  1,500,000

  Năm 2012

  3,000,000,000

  01/06/09

  3,300,000

  1,500,000

  Như vậy theo giấy phép đầu tư nếu không có ghi cụ thể thời gian thực hiện góp vốn thì có phải góp đủ vốn trước khi đi vào sản xuất? và những tài sản từ sau tháng 03/2009 (đi vào sx ) có được hưởng ưu đãi đầu tư không ?

   
  1247 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-