Đầu tư bất động sản của người nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #521591 25/06/2019

  Đầu tư bất động sản của người nước ngoài

  Bên mình muốn nhờ tra cứu các văn bản hiện hành quy định về nội dung: 

  1. Người nước ngoài muốn đầu tư mua bất động sản tại Việt Nam cần phải có những điều kiện gì?

  2. Trình tự, thủ tục để người nước ngoài mua Bất động sản tại VN?

  (gồm thủ tục mua bán, chuyển nhượng, sang tên ...)

  ....................................

   

  1. Về việc người nước ngoài đầu tư BĐS tại Việt Nam:

  Thứ nhất, về đất đai, theo Điều 5 Luật đất đai 2013 quy định về người sử dụng đất, nội dung điều này quy định về đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong đó không đề cập đến cá nhân nước ngoài. Do đó, chỉ có doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyền sử dụng đất tại Việt Nam, còn đối với người nước ngoài thì không có quyền sử dụng.

  Thứ hai, về nhà ở.

  Theo Điều 7 Luật nhà ở 2014 quy định:

          "Điều 7. Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

          1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.

          2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

          3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này."

  Như vậy, cá nhân nước ngoài có quyền được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

  2. Về điều kiện để người nước ngoài được sở hữu nhà ở quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 99/2015/NĐ-CP:

  "Điều 5: Giấy tờ chứng minh được sở hữu nhà

  ...

  3. Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có giấy tờ chứng minh đối tượng theo quy định tại Điều 74 của Nghị định này; trường hợp cá nhân nước ngoài có giấy tờ xác nhận là gốc Việt Nam thì chỉ được quyền lựa chọn một đối tượng áp dụng là người Việt  Nam định cư ở nước ngoài hoặc cá nhân nước ngoài để xác định quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam."

  Theo đó, Điều 74 quy định như sau:

  "Điều 74. Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

  1. Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng  nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

          ..."

  Hồ sơ để người nước ngoài mua bán nhà ở tại Việt Nam bao gồm:

  1. Bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, đủ điều kiện mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Luật Nhà ở 2014;

  2. Bản sao chứng thực hoặc công chứng hợp đồng mua, bán;

  3. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở bằng tiếng Việt và Tiếng Anh theo mẫu quy định.

  4. Nếu mua nhà ở trong các dự án thì phải có giấy tờ chứng minh dự án đã được phê duyệt, cấp phép theo đúng quy định của pháp luật.

  Lưu ý: Theo Khoản 4 Điều 6 Nghị định 99/2015/NĐ-CP:

  "4. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy  định của pháp luật về đất đai; chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở có trách nhiệm làm  thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà ở; trường hợp người mua, thuê mua nhà ở tự nguyện làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận thì chủ đầu tư phải cung cấp hồ sơ và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến nhà ở mua bán, thuê mua cho người mua, thuê mua nhà ở."

   

   
  793 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuongdung003 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận