Dấu hiệu thay đổi tích cực liên quan đến việc thi hành án hành chính.

Chủ đề   RSS   
 • #377661 05/04/2015

  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1853
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Dấu hiệu thay đổi tích cực liên quan đến việc thi hành án hành chính.

  Dấu hiệu thay đổi tích cực liên quan đến việc thi hành án hành chính.   

  Báo điện tử Công Lý, cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao

  < http://congly.com.vn/thoi-su/thoi-cuoc/du-thao-luat-to-tung-hanh-chinh-sua-doi-can-thiet-mo-rong-tham-quyen-cua-tand-cap-tinh-86634.html >

  đưa tin:

  Sáng 12/3/2015 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi).

  Tại phiên họp này Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình có đề cập đến vấn đề thi hành án hành chính: “Luật TTHC trước đây cũng chưa giải quyết được vấn đề này. Hiện nay, chúng ta chưa có Luật Thi hành án hành chính. Vậy nên, cần có những bổ sung cho phù hợp như: Việc ra quyết định thi hành án; các chế tài kèm theo để đảm bảo thi hành án hiệu quả. Bên cạnh đó, cũng cần có thiết chế Thẩm phán theo dõi thi hành án, như vậy mới đảm bảo tính khả thi”.

  Đối chiếu với diễn biến mới nhất của đơn và hồ sơ gửi ngày 03/3/2015, khiếu nại UBND quận 12 thực hiện bản phúc thẩm hành chính số 1546/2012/HCPT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho thất là có khả năng xuất phát từ sự việc Quốc hội sẽ có sự sửa đổi, bổ sung Luật Tố tụng hành chính, trong đó có nội dung liên quan đến việc thi hành án hành chính.

   

  Sáng ngày 03/4/2015, cơ quan Thanh tra Quận 12 đã làm việc với bên đương sự được thi hành bản án phúc thẩm hành chính và đại diện của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 12 về nội dung liên quan đến việc thực hiện bản án phúc thẩm số 1546/2012/HCPT ngày 19/12/2012 đã dẫn. Biên bản làm việc kết luận: “Các bên thống nhất thời gian khiếu nại và tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đủ điều kiện thụ lý tính từ ngày lập biên bàn này”.

   

  Tóm tắt sự việc khiếu nại như sau:

   

  Ngày 14/5/2009 UBND quận 12 ban hành Quyết định số 687/QĐ-UBND-BT về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bàn giao mặt bằng đối với hộ bà Ng. T. X. bị ảnh hưởng trong dự án Công trình thủy lợi Bờ hữu ven sông Sài Gòn tại phường Thạnh Xuân, quận 12  với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại được xác định là 31.640.332 đồng.

   

  Bà X. đã tiến hành khiếu nại lần 1 tại UBND quận 12, khiếu nại lần 2 tại UBND thành phố. Khiếu kiện tại Tòa án nhân dân quận 12 và Tòa án nhân dân Thành phố. Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố ban hành Bản án số 1546/2012/HCPT ngày 19/12/2012, trong đó có nội dung “Hủy quyết định hành chính số 687/QĐ-UBND-BT ngày 14/5/2009 của UBND quận 12”

   

  Ngày 09/5/2014 UBND quận 12 ban hành Bảng chiết tính chi trả bồi thường cộng lãi suất cho hộ Bà Ng. T. X, cụ thể là:

   

  -         Đơn giá bồi thường: 90.000 đồng / m2 đất nông nghiệp trồng cây hàng năm có vị trí tiếp giáp đường Tô Ngọc Vân x 225,3 m2 x 1,5 = 30.415.500 đồng

  -         Tiền hỗ trợ lãi suất: 47.129.402 đồng.

   

  Tổng số tiền bồi thường là 78.544.902 đồng

   

  Từ đầu tháng 6/2014, người được thi hành bản án phúc thẩm hành chính đã dẫn làm đơn trình bày sự việc Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 12 và UBND quận 12 lập lại Bảng chiết tính chi trả bồi thường theo phương thức tính toán cũ trước đây, đã bị vô hiệu bởi bản án phúc thẩm đã dẫn của TAND TP. HCM nội dung tuyên hủy QĐ số 687/QĐ-UBND-BT ngày 14/5/2009 của UBND Q.12 lần lượt với UBND quận 12, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Bồi thường Thành phố, UBND thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân quận 12, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Chi cục Thi hành án quận 12, Cục Thi hành án thành phố, Ban Biên tập báo Thanh Niên và báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh … đều được hướng dẫn gửi đơn khiếu nại đến UBND quận 12.  đều không nhận được thông tin phản hồi từ phía UBND quận 12.

   

  Đơn ngày 19/7/2014 gửi Cơ quan thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại phía nam, Bộ Tư pháp yêu cầu thực hiện việc kiểm sát, kiểm tra việc thi hành bản án phúc thẩm đã dẫn … ban đầu tuy không nhận được thông tin phản hồi là do chúng ta chưa có Luật Thi hành án hành chính. Tuy nhiên không loại trừ nội dung và chứng cứ cụ thể phản ánh trong đơn là thông tin tham khảo để cơ quan lập pháp sửa đổi, bổ sung Luật Tố tụng hành chính, thí dụ: cần thiết phải ra quyết định thi hành án hành chính; ban hành các chế tài kèm theo để đảm bảo thi hành án hành chính hiệu quả; thiết chế Thẩm phán theo dõi thi hành án để đảm bảo tính khả thi các bản án hành chính.

   

  Ngày 14/10/2014 bên được thi hành án tiếp tục gửi đơn khiếu nại kèm 18 tài liệu đến Tổng Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Tiếp dân Trung ương Đảng và Nhà nước KV phía Nam … để phản ánh việc Ủy ban nhân dân quận 12 không tổ chức thi hành nghiêm chỉnh bản án phúc thẩm số 1546/2012/HCPT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

   

  Ngày 18/11/2014, Ông Phó Trưởng phòng Xử lý đơn thư, Ban Tiếp công dân trung ương - Thanh tra Chính phủ hướng dẫn bên được thi hành bản án hành chính gửi đơn đến UBND quận 12 để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền theo nội dung công văn số 4857/HD-TDTW.

   

  Căn cứ công văn hướng dẫn trên đây, ngày 03/3/2015 bên được thi hành bản án hành chính gửi đơn và hồ sơ đến UBND quận 12 khiếu nại v/v ban hành Bảng chiết tính ngày 09/5/2014 chi trả bồi thường cộng lãi suất cho hộ của bà X. (thực hiện bản án phúc thẩm hành chính số 1546/2012/HCPT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố).   

   

  Nội dung đơn ngày 03/3/2015 đã trình bày, phản ánh như sau:

   

  “ … Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 12 và Ủy ban nhân dân quận 12 lập lại phương thức tính toán cũ trước đây, đã bị vô hiệu bởi bản án phúc thẩm đã dẫn của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nội dung tuyên hủy Quyết định số 687/QĐ-UBND-BT ngày 14/5/2009 của Ủy ban nhân dân quận 12, là dấu hiệu:

   

  -         cố ý không chấp hành bản án hành chính phúc thẩm số 1546/1012/HCPT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, không tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, trái với các quy định của Luật Tố tụng hành chính ngày 24/11/2010 và Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính.

   

  -         Không tuân thủ các quy định của Chính phủ tại Nghị định số 84/2007/NĐ-CP và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/05/2012 về việc triển khai công tác thi hành án hành chính. 

   

  Bên được thi hành án yêu cầu chiết tính chi trả bồi thường cụ thể như sau:

   

  -         Thực hiện bồi thường áp dụng đơn giá đất nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 54/2014/QĐ-UBNC ngày 31/12/2014 của UBND Thành phố.

   

  -         Thực hiện hỗ trợ 50% khi bị thu hồi đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ; Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của UBND Thành phố, Quyết định số 54/2014/QĐ-UBNC ngày 31/12/2014 của UBND Thành phố.

   

  Sau 10 tháng tính từ khi bắt đầu phản ánh trình bày vụ việc liên quan đến Bảng chiết tính chi trả bồi thường cộng lãi suất do UBND quận 12 ban hành ngày 09/5/2014 với các cơ quan từ cấp quận đến trung ương;  lần đầu tiên, yêu cầu chính đáng của bên được thi hành án hành chính mới được cơ quan Thanh tra quận 12 ghi vào biên bản làm việc ngày 03/4/2015 để thụ lý khiếu nại.

   

  Đính kèm:

   

  Biên bản làm việc ngày 03/4/2015 của Thanh tra quận 12. 

   
  3068 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn DealingHonestly vì bài viết hữu ích
  admin (06/04/2015) QuyetQuyen945 (05/04/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận