Dấu hiệu nào là bắt buộc trong Vi phạm pháp luật?

Chủ đề   RSS   
 • #544179 24/04/2020

  Dấu hiệu nào là bắt buộc trong Vi phạm pháp luật?

  Mọi người giúp mình với, 4 dấu hiệu dưới đây dấu hiệu nào là bắt buộc vậy?
  Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lí xâm hại tới quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Vi phạm pháp luật có những dấu hiệu cơ bản sau đây:
  1. Là hành vi nguy hiểm cho xã hội
  2. Trái pháp luật xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật xác lập và bảo vệ
  3. Có lỗi của chủ thể
  4. Chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý
   
  8716 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nntuyen114@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/04/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận