DanLuat 2015

Đất vườn ???

Chủ đề   RSS   
 • #69309 18/11/2010

  blackeyes

  Sơ sinh

  Gia Lai, Việt Nam
  Tham gia:29/02/2008
  Tổng số bài viết (59)
  Số điểm: 390
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Đất vườn ???

  Xin được các LS và các bạn tư vấn dùm

  Theo #0070c0;">Luật Đất đai
  #0070c0;">, #0070c0;">NĐ 181/2004/NĐ-CP#0070c0;"> của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và các văn bản sau này thì không có loại đất vườn và không được thể hiện đất vườn vào trong GCN (nếu thấy có ĐẤT VƯỜN ở chỗ nào mong các bạn chỉ giúp).

  Cụ thể nhất là theo #0070c0;">Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT#0070c0;"> hướng dẫn về việc thể hiện thông tin trên Giấy chứng nhận không có mục đất vườn. Tôi đã có GCN cấp trước NĐ 181 có hiệu lực thi hành được cấp có đất ở và đất vườn (không phải nộp tiền sử dụng đất) nhưng đã bị mất và đề nghị được cấp lại GCN khác (ngay cả khi đổi GCN c�� qua) theo mẫu của TT 17 nêu trên và quy định của #0070c0;">NĐ 88/2009/NĐ-CP#0070c0;"> .

  Trên giấy chứng nhận không có đất vườn. Khi đăng ký CMĐ sử dụng đất đối với thửa đất trên thì lại phải nộp 100% tiền sử dụng đất chênh lệch giữa hai giá đất.

  Nếu như vậy thì tôi lại quá thiệt thòi so với các trường hợp cũng đã được cấp GCN như của tôi (theo mẫu trước NĐ 181 có hiệu lực thi hành) họ lại được chuyển mục đích sử dụng đất mà chỉ phải nộp 50% tiền sử dụng đất chênh lệch giữa hai giá. Được Chi cục thuế hướng dẫn và trả lời là do trên GCN có ghi từ ĐẤT VƯỜN nên được CMĐ 50%.

  Mong các LS và các bạn tư vấn dùm. Trân trọng cảm ơn!

  Tomorrow never come

   
  3380 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-