Đất sử dụng từ 1994 thu hồi có được đền bù

Chủ đề   RSS   
 • #155879 17/12/2011

  nguyenvandung341983

  Sơ sinh

  Hà Tĩnh, Việt Nam
  Tham gia:17/12/2011
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 205
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đất sử dụng từ 1994 thu hồi có được đền bù

   Xin được hỏi luật sư!


  Đất của tôi được cấp tháng 9 năm 1994 và được cấp với mục đích là di dân làm kinh tế mới cho đến nay tôi đang sử dụng. Đến nay nhà nước thu hồi làm đường vậy tôi có được quyền đền bù đât đai không thưa luật sư ?

  xin cam ơn luật sư!

   
  7616 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #155880   17/12/2011

  luatsuchanh
  luatsuchanh
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2011
  Tổng số bài viết (3107)
  Số điểm: 22317
  Cảm ơn: 296
  Được cảm ơn 1473 lần


  Chào bạn!
  Đất của bạn đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận chưa ah?

  Giám đốc Công ty Luật TNHH DC Counsel (Luật Đức Chánh)

  - Trực thuộc đoàn Đoàn Luật sư Tp.Hồ Chí Minh

  Văn phòng: 194C Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (08) 66 540 777 - Email: luatsuchanh@gmail.com - luatsu@luatducchanh.vn

  Yahoo: luatsuchanh - Gtalk: luatsuchanh - Skype: luatsuchanh

  Website: https://dccounsel.vn

  Link tham khảo: http://bit.ly/CtyNuocNgoai - http://bit.ly/KetHonNNgoai - http://bit.ly/PhaplyKhoiNghiep - http://bit.ly/TlapTNHH -

   
  Báo quản trị |  
 • #155881   17/12/2011

  nguyenvandung341983
  nguyenvandung341983

  Sơ sinh

  Hà Tĩnh, Việt Nam
  Tham gia:17/12/2011
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 205
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi luật sư!
  Nếu như được đền bù thi sẽ được tính như thế nào?
  Xin chân thanh cam ơn !
   
  Báo quản trị |  
 • #155882   17/12/2011

  nguyenvandung341983
  nguyenvandung341983

  Sơ sinh

  Hà Tĩnh, Việt Nam
  Tham gia:17/12/2011
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 205
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  chua chi có giấy tờ có xã xác nhận thoi ah
   
  Báo quản trị |  
 • #155885   17/12/2011

  nguyenvandung341983
  nguyenvandung341983

  Sơ sinh

  Hà Tĩnh, Việt Nam
  Tham gia:17/12/2011
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 205
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thưa luật sư
  Đất của tôi đươc xã , huyện, lâm trường cấp giấy chứng nhận cho quyền sữ dụng đât đai rồi ah.( theo dự án 327 cho di dân làm kinh tế moi ah)
   
  Báo quản trị |  
 • #155887   17/12/2011

  luatsuchanh
  luatsuchanh
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2011
  Tổng số bài viết (3107)
  Số điểm: 22317
  Cảm ơn: 296
  Được cảm ơn 1473 lần


  Chào bạn!

  Bạn tham khảo quy định tại Điều 45 Nghị định 84/2007/NĐ-CP "Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với đất sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  1. Trường hợp thu hồi đối với đất đã sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đất đó không có tranh chấp thì việc bồi thường, hỗ trợ về đất thực hiện theo quy định sau:

  a) Trường hợp đất đang sử dụng là đất có nhà ở và không thuộc một trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này thì người đang sử dụng đất được bồi thường về đất theo diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định thu hồi đất và giá trị bồi thường phải trừ đi tiền sử dụng đất phải nộp theo mức thu quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP. Đối với phần diện tích vượt hạn mức đất ở và phần diện tích đất vườn, ao trên cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở thì được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định đối với đất nông nghiệp;

  b) Trường hợp đất đang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (không phải là đất ở) và không thuộc một trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này thì người đang sử dụng đất được bồi thường về đất đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng phải trừ đi tiền sử dụng đất phải nộp theo mức thu quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp cùng loại. Trường hợp trên thửa đất có cả phần diện tích đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì phần diện tích đó được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định đối với đất nông nghiệp;

  c) Trường hợp đất đang sử dụng thuộc nhóm đất nông nghiệp mà người đang sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng diện tích được bồi thường, hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai và khoản 1 Điều 69 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;

  d) Trường hợp đất đang sử dụng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này hoặc diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai và khoản 1 Điều 69 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thì người sử dụng đất không được bồi thường về đất; nếu đất đang sử dụng là đất có nhà ở mà người có đất bị thu hồi không có chỗ ở nào khác thì được giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP.

  2. Đất do lấn, chiếm và đất được giao, được cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 trở về sau thì người có hành vi lấn, chiếm hoặc được giao đất, thuê đất không đúng thẩm quyền không được bồi thường về đất khi thu hồi đất."

  Bạn xem xét trường hợp của mình có rơi vào một trong các quy định trên hay không nhé?

  Giám đốc Công ty Luật TNHH DC Counsel (Luật Đức Chánh)

  - Trực thuộc đoàn Đoàn Luật sư Tp.Hồ Chí Minh

  Văn phòng: 194C Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (08) 66 540 777 - Email: luatsuchanh@gmail.com - luatsu@luatducchanh.vn

  Yahoo: luatsuchanh - Gtalk: luatsuchanh - Skype: luatsuchanh

  Website: https://dccounsel.vn

  Link tham khảo: http://bit.ly/CtyNuocNgoai - http://bit.ly/KetHonNNgoai - http://bit.ly/PhaplyKhoiNghiep - http://bit.ly/TlapTNHH -

   
  Báo quản trị |  
 • #155894   17/12/2011

  luatsuchanh
  luatsuchanh
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2011
  Tổng số bài viết (3107)
  Số điểm: 22317
  Cảm ơn: 296
  Được cảm ơn 1473 lần


  Chào bạn!
  Trong phương án bồi thường của Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng có tính chi tiết... Bạn chờ quyết định này nhé!
  Nếu bạn thấy giá bồi thường thấp hơn giá trị thực tế thì bạn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính...

  Giám đốc Công ty Luật TNHH DC Counsel (Luật Đức Chánh)

  - Trực thuộc đoàn Đoàn Luật sư Tp.Hồ Chí Minh

  Văn phòng: 194C Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (08) 66 540 777 - Email: luatsuchanh@gmail.com - luatsu@luatducchanh.vn

  Yahoo: luatsuchanh - Gtalk: luatsuchanh - Skype: luatsuchanh

  Website: https://dccounsel.vn

  Link tham khảo: http://bit.ly/CtyNuocNgoai - http://bit.ly/KetHonNNgoai - http://bit.ly/PhaplyKhoiNghiep - http://bit.ly/TlapTNHH -

   
  Báo quản trị |  
 • #155892   17/12/2011

  luatsuchanh
  luatsuchanh
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2011
  Tổng số bài viết (3107)
  Số điểm: 22317
  Cảm ơn: 296
  Được cảm ơn 1473 lần


  Chào bạn!
  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tức là sổ đỏ hay sổ hồng như dân ta vẫn gọi. Giấy này chỉ do UBND cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp.
  Bạn có thể gửi giấy tờ này lên mạng để mọi người xem không?

  Giám đốc Công ty Luật TNHH DC Counsel (Luật Đức Chánh)

  - Trực thuộc đoàn Đoàn Luật sư Tp.Hồ Chí Minh

  Văn phòng: 194C Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (08) 66 540 777 - Email: luatsuchanh@gmail.com - luatsu@luatducchanh.vn

  Yahoo: luatsuchanh - Gtalk: luatsuchanh - Skype: luatsuchanh

  Website: https://dccounsel.vn

  Link tham khảo: http://bit.ly/CtyNuocNgoai - http://bit.ly/KetHonNNgoai - http://bit.ly/PhaplyKhoiNghiep - http://bit.ly/TlapTNHH -

   
  Báo quản trị |  
 • #155896   17/12/2011

  nguyenvandung341983
  nguyenvandung341983

  Sơ sinh

  Hà Tĩnh, Việt Nam
  Tham gia:17/12/2011
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 205
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  xin hoi luật sư

   

  xin luật sư cho biết
  Nếu như vậy thì đất đai của tôi được cấp sỏ đỏ không
  xin cam on luat su

   
  Báo quản trị |  
 • #155898   17/12/2011

  luatsuchanh
  luatsuchanh
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2011
  Tổng số bài viết (3107)
  Số điểm: 22317
  Cảm ơn: 296
  Được cảm ơn 1473 lần


  Chào bạn!
  Hiện nay đất của bạn đang nằm trong khu quy hoạch, giải tỏa nên có thể không được cấp giấy chứng nhận đâu.

  Giám đốc Công ty Luật TNHH DC Counsel (Luật Đức Chánh)

  - Trực thuộc đoàn Đoàn Luật sư Tp.Hồ Chí Minh

  Văn phòng: 194C Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (08) 66 540 777 - Email: luatsuchanh@gmail.com - luatsu@luatducchanh.vn

  Yahoo: luatsuchanh - Gtalk: luatsuchanh - Skype: luatsuchanh

  Website: https://dccounsel.vn

  Link tham khảo: http://bit.ly/CtyNuocNgoai - http://bit.ly/KetHonNNgoai - http://bit.ly/PhaplyKhoiNghiep - http://bit.ly/TlapTNHH -

   
  Báo quản trị |  
 • #155902   17/12/2011

  nguyenvandung341983
  nguyenvandung341983

  Sơ sinh

  Hà Tĩnh, Việt Nam
  Tham gia:17/12/2011
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 205
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  thua luật sư!
  giấy tờ của tôi co quyết định của chủ tịch xã ,  phó chủ tịch huyện và lâm trường quyết dinh cấp đât cho tôi.
   
  Báo quản trị |  
 • #155906   17/12/2011

  nguyenvandung341983
  nguyenvandung341983

  Sơ sinh

  Hà Tĩnh, Việt Nam
  Tham gia:17/12/2011
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 205
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi luật sư!
  Giá đền bù đât dai của tôi nhà nước đền bù 5000đ / 1m2 thì có phải không?
  xin chân thành cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #277003   22/07/2013

  tudoba87
  tudoba87

  Sơ sinh

  Hải Dương, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi xin Luật sư tư vấn cho vd sau:

  Ông nội tôi có 2 bà,bà cả có mình bố tôi,bà 2 k có con.Sau khi ông nội tôi mất bà 2 muốn tách vườn ra ở riêng,nhà tôi chia cho bà 2 là 360m2(ông tôi k căn dặn không di chúc chia đát cho bà,đất của ông để lại 1239m2).Bà 2 mang đất đó đi bán,gia đình tôi k chấp thuận.Khi bà quyết bán thì gia dình tôi muốn mua nhưng bà không để lại mà bán cho người khác.Nay mảnh đất này đã qua 2 chủ sử dụng.

  Đến nay tôi muốn cấp sổ đỏ thì địa chính xã nói đang tranh chấp không giải quyết.Yêu cầu nhà tôi phải chia đất cho bà 2.Bà 2 mất từ lâu rồi,địa chính xã nói giả lại đất cho chủ sở hữu bây giờ.

  Vậy tôi xin ý kiến tham khảo tư vấn của Luật sư và mọi người.

  Xin cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #277021   22/07/2013

  leanhthu
  leanhthu
  Top 50
  Male
  Lớp 12

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2008
  Tổng số bài viết (1840)
  Số điểm: 18030
  Cảm ơn: 654
  Được cảm ơn 1142 lần


  Chào bạn! Với thông tin bạn cung cấp tôi tư vấn cho bạn như sau:

  Thực ra tôi chưa được xem các giấy tờ, hồ sơ địa chính liên quan đến thửa đất bạn đang ở lên khi bạn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) khi bạn nộp tại UBND xã phường thì UBND sẽ xem xét điều tra thửa đất trên xem nguồn gốc sử dụng đất ra sao? có sử dụng ổn định lâu dài, có tranh chấp không? Nếu không có tranh chấp sẽ làm Tờ trình về các hộ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi hồ sơ lên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng tài nguyên môi trường để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn. Nếu đất đang có tranh chấp sẽ ngừng thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chờ quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

  Trân trọng!

  Để được giải đáp mọi thắc mắc vui lòng liên hệ, LS. Lê Văn Thư - SĐT: 0977184216 ; Công ty Luật TNHH Thành Thái

  Trụ sở: Tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

  Tel: SĐT 0977184216, Email: luatthanhthai@gmail.com; facebook: https://www.facebook.com/luatthanhthai.vn/; skype: leanhthu307

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |