đất ruộng lấn chiếm đất đồi.

Chủ đề   RSS   
  • #382206 07/05/2015

    đất ruộng lấn chiếm đất đồi.

    Luật sư giúp đỡ... Trước đây nhà t có 1 dải đất ruộng liền với đất đồi.sau đó t có bán đất ruộng.cho người ta canh tác và giữ lại đất đồi...sau nhiều năm canh tác người ta làm cỏ bờ,vạc bờ lấn vào đã nhiều lần làm sạt lở đất đồi suống ruộng do đó đã vô tình lấn dần vào phần đất đồi nhà t.diện tích ruộng khi t bán tính từ mặt đường QL2 vào là 24m nhưng tới nay đã lên tới gần 30m.chiều dài k tính đến. nay t muốn đòi lại phần đất đã bị sén dần qua nhiều năm đó thì phải làm những gì....xin cảm ơn!
     
    3476 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

LS Nguyễn Đình Thái Hùng

Email: luatsuthaihung@gmail.com

Website: http://Vplsthaihung.com

Facebook : Nguyễn Đình Thái Hùng

Điện thoại 0903.017977