Đất như thế nào thì được công nhận là khai hoang phục hoá?

Chủ đề   RSS   
 • #499920 17/08/2018

  ninhnamcuong

  Male
  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:09/01/2017
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Đất như thế nào thì được công nhận là khai hoang phục hoá?

  Thưa luật sư!

  Địa phương tôi có một thửa đất diện tích khoảng 9000m2 đất xa xấu khó canh tác, từ năm 2002 trở về trước do Hợp tác xã (HTX) quản lý, đến năm 2003 thực hiện Chuyển đổi ruộng đất (CĐRĐ) lần 1 UBND xã đã giao đất ngân sách cho ban chỉ huy (BCH) xóm  quản lý BCH xóm giao lại cho 01 hộ ông Nguyễn Văn Đào bằng cách thông qua hội nghị nhân dân (không có văn bản), hộ gia đình ông Đào sử dụng từ năm 2003 đến năm 2013 thực hiện CĐRĐ lần 2 UBND xã thông báo tam thời thu hồi toàn bộ đất nông nghiệp để cân đối quy đất chia lại đất nông nghiệp cho nhân dân, hộ ông Đào không Đồng ý và cho rằng UBND xã tự ý thu hồi đất khai hoang phục hoá của gia đình ông Đào khai hoang từ trước đến nay, từ năm 2013 đến nay gia đình ông Đào vẫn tiếp tục sử dụng thửa đất này không nộp bất ký một khoản nghĩa vụ ghì cho nhà nước, mỗi khi UBND xã thực hiện quy hoạch vào vị trí thửa đất này gia đình đều chống đối lại UBND xã và cho rằng đất này là đất khai hoang phục hoá gia đình được toàn quyền sử dụng. Vậy xin Luật sư tư vấn cho.

  1. Đất như thế nào gọi là đất khai hoang phục hoá?

  2. về nguồn gốc như trên gia đình ông Đào có được công nhận là đất gia đình tự khai hoang phục hoá không?

  3. Việc tạm thời thu hồi đất để thực hiện CĐRĐ của UBND xã có đúng quy định của phá luật không?

  4. Việc hộ gia đình sử dụng đát không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai có được cong nhận QSD đất không? 

  xin luật sư tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn!

   
  9971 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #500324   23/08/2018

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2039)
  Số điểm: 11800
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1388 lần


  Với vướng mắc trên, Luật sư tư vấn cho bạn như sau:

  1. Thế nào được gọi là đất khai hoang, phục hóa:

  a) Đất khai hoang: Là đất đã được quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng đến trước thời điểm lập phương án khai hoang chưa giao cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng, đang để hoang hoá.

  b) Đất để phục hoá: Là đất được quy hoạch để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã có thời gian được sử dụng để sản xuất nông nghiệp, nhưng sau đó diện tích trên không được sản xuất trồng trọt nên đã bị hoang hoá trở lại đến trước thời điểm lập phương án chuyển đổi diện tích đất trên vẫn bị bỏ hoá.

  Theo thông tin bạn đã cung cấp thì trước thời điểm lập phương án chuyển đổi ruộng đất thì đất của hộ gia đình ông Đào do Hợp tác xã quản lý, do vậy không được coi là đất khai hoang, phục hóa.

  Điều 39 Luật đất đai 2003 quy định về thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng như sau:

  “1. Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố hoặc khi dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

  2. Trước khi thu hồi đất, chậm nhất là chín mươi ngày đối với đất nông nghiệp và một trăm tám mươi ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo cho người bị thu hồi đất biết lý do thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

  3. Sau khi có quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, được công bố công khai, có hiệu lực thi hành, người bị thu hồi đất phải chấp hành quyết định thu hồi đất.

  Trường hợp người bị thu hồi đất không chấp hành quyết định thu hồi đất thì Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất ra quyết định cưỡng chế. Người bị cưỡng chế thu hồi đất phải chấp hành quyết định cưỡng chế và có quyền khiếu nại”.

  Như vậy, UBND thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (thực hiện chuyển đổi ruộng đất) là đúng pháp luật.

  Khoản 3 Điều 98 Luật đât đai 2013 quy định về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

  “3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật”.

  Như vậy, hộ gia đình ông Đào sử dụng đất nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất nên hộ gia đìng ông Đào không được công nhận QSDĐ.

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

Website: https://myskincare.vn ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.