Đất nằm trong hành lang an toàn có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không

Chủ đề   RSS   
 • #529515 30/09/2019

  lenhi24

  Sơ sinh

  Gia Lai, Việt Nam
  Tham gia:31/07/2019
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 120
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Đất nằm trong hành lang an toàn có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không

  Ban tư vấn cho mình hỏi: Nhà chưa giải tỏa nhưng thuộc hành lang muốn chứng nhận sử dụng đất được không? Trong trường hợp nhà nằm hết trong hành lang thì như thế nào? dư 1 phần diện tích hành lang thì như thế nào?

   

   
  3276 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lenhi24 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #529624   30/09/2019

  Anh tham khảo Điều 43, Luật Giao thông đường bộ:

  “ 1. Phạm vi đất dành cho đường bộ gồm đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ.

  2. Trong phạm vi đất dành cho đường bộ, không được xây dựng các công trình khác, trừ một số công trình thiết yếu không thể bố trí ngoài phạm vi đó nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, gồm công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí.

  3. Trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ, ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 2 Điều này, được tạm thời sử dụng vào mục đích nông nghiệp, quảng cáo nhưng không được làm ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường bộ. Việc đặt biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

  4. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang an toàn đường bộ thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ.

  Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật.

  ...

  Như vậy, trường hợp của bạn là sử dụng đất trong phần hành lang giao thông đường bộ, trên phần hành lang này không được xây dựng công trình kiên cố như nhà,… cho nên sẽ phải khắc phục nếu có thể hoặc bắt buộc phải thu hồi đất.

  Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tại điểm c khoản 4 Điều 56 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

  “ Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

  Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ được sử dụng đất theo quy định.”

  Và Điều 11 của Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành qui định về thể hiện nội dung tại điểm ghi chú trên Giấy chứng nhận:

  “ Trường hợp thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đã được công bố, cắm mốc thì ghi "Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình... (ghi tên của công trình có hành lang bảo vệ)"; hoặc ghi "Thửa đất có... m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình..." đối với trường hợp một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình."

  Như vậy, Nếu việc sử dụng đất của bạn là hợp pháp, không gây ảnh hưởng đến hành lang giao thông đường bộ và việc khắc phục công trình có thể thực hiện được thì bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm cả phần nằm trong hành lang), trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này có thể hiện nội dung về phần hành lang giao thông đường bộ.

  Việc xem xét có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không cần xem xét trên tình hình thực tế, việc sử dụng đất thực tế sau khi thực hiện giải tỏa. Từ đó mới xác định chính xác được đất có được cấp giấy hay không

   
  Báo quản trị |  
 • #529644   30/09/2019

  vyvy2409
  vyvy2409
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (924)
  Số điểm: 8612
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 172 lần


  Thứ nhất: Căn cứ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Luật Đất đai 2013. Tức muốn được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gia đình chị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 100 và điều 101 Luật đất đai, cụ thể:

  “Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
  …. 
  g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.
  ….
  Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất
   
  1.   Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
  ….”

  Thứ hai: Về diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn được quy định sau:
   
  “Điều 157. Đất xây dựng các công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn
  1. Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn bao gồm đất xây dựng các hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống dẫn điện, dẫn xăng dầu, dẫn khí, thông tin liên lạc và đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn các công trình này.
  ….
  3. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình.
  Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật".

  Khi đó, nếu việc sử dụng đất của gia đình gây ảnh hưởng đến an toàn hành lang công trình thì diện tích đất này có thể bị thu hồi, không được cấp GCNQSDĐ và không được phép tự ý sửa chữa; khi đó gia đình chị sẽ được bồi thường theo quy định pháp luât.


  "4. Tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình rà soát hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định sau:
  a) Trường hợp sử dụng đất có ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình hoặc trường hợp hoạt động của công trình có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người sử dụng đất thì cơ quan có chức năng quản lý nhà nước đối với công trình tiến hành thẩm định mức độ ảnh hưởng, nếu phải thu hồi đất thì đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để quyết định thu hồi đất đó. Người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn liền với đất đã có từ trước khi hành lang an toàn công trình được công bố, tái định cư theo quy định của pháp luật".

  Đồng thời nếu như đất của gia đình mình không thuộc trường hợp trên thì đối với đất trong hành lang an toàn người sử dụng đất vẫn có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 56 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

  “c) Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất”.
   
  Như vậy, chị sẽ đối chiếu nội dung tư vấn với trường hợp thực tế để xác định điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình chị cũng có thể liên lạc trực tiếp với Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có đất, cơ quan hiện nay có những thông tin về tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất tại địa phương để được yêu cầu giải quyết, trường hợp khác gia đình chị có thể gửi hồ sơ xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đến Phòng Tài nguyên môi trường quận/huyện. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vyvy2409 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/10/2019)
 • #529664   30/09/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1000)
  Số điểm: 6800
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 148 lần


  Căn cứ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Luật Đất đai 2013. Tức muốn được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gia đình anh/chị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 100 và điều 101 Luật đất đai,

  Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đảm bảo các quy định tại Điều 100 và Điều 101 Luật Đất đai 2013 bạn nhé. Đối với diện tích đất nằm trong hành lang an toàn bảo vệ thì quy định tại Điều 157, theo đó trong trường hợp sử dụng đất của gia đình gây ảnh hưởng đến an toàn hành lang công trình thì diện tích đất này có thể bị thu hồi, không được cấp GCNQSDĐ và không được phép tự ý sửa chữa.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/10/2019)