Đất nằm trong chỉ giới quy hoạch đường bộ

Chủ đề   RSS   
  • #470281 10/10/2017

    Đất nằm trong chỉ giới quy hoạch đường bộ

    Tôi đang thẩm định điều kiện bồi thường về đất. Tôi trình bày như sau: Thửa đất có diện tích 620 m², theo bản đồ địa chính thể hiện 620 m² đất ở nông thôn, UBND xã xác nhận khai hoang năm 1991. Chỉ giới quy hoạch quốc lộ 49, tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định 203 của Thủ tướng năm 1982 là 27 m. Diện tích thửa đất trong lộ giới quy hoạch là 250 m², ngoài lộ giới là 370 m². Vậy là được đền bù 370 m² đất ở ngoài lộ giới, còn lại 250 m² đất vi phạm lộ giới quy hoạch đường nếu xã xác nhận là trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được bồi thường phải ko vậy? 250 m² đó có được bồi thường không? Nếu được bồi thường thì theo giá đất vườn, ao gắn liền với nhà ở hay là đất nông nghiệp theo hiện trạng sử dụng đất?

     
    1047 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Nguyễn Lượng

Thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0903 488 525