DanLuat 2015

Đất đai-Nhà Cửa

Chủ đề   RSS   
 • #385369 27/05/2015

  sunghiepcm

  Chồi

  Cà Mau, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2014
  Tổng số bài viết (54)
  Số điểm: 1120
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Đất đai-Nhà Cửa

  Xin chào luật sư! Luật sư cho em hỏi trong truong hợp gấp phường có sử dụng biên bản này được không?em định hỏi tính pháp lý(dùng có sai luật không)?

  ỦY BAN NHÂN DÂN

  PHƯỜNG 8
   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  BIÊN BẢN

  Tạm giữ tang vật, phương tiện để có cơ sở xác minh vụ việc vi phạm

  Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ............., tại ................................................

  Chúng tôi gồm:

      1/-Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ:………………………..      

      2/-Ông/Bà:………………………………………….Chức vụ:………………………..  

      3/-Ông/Bà:………………………………………….Chức vụ:………………………..

      4/-Ông/Bà:………………………………………….Chức vụ:……………………….. 

  Với sự chứng kiến của:......................................................................................................

      1/-Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ:………………………..   

      2/-Ông/Bà:………………………………………….Chức vụ:………………………..    

  Tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm của:

  Ông (Bà): …………………………………………….Số ĐT:…………………………

  Đại diện:…………………………………………………………………………………

  Địa chỉ:...............................................................................................................................

  Tang vật, phương tiện vi phạm  tạm giữ gồm:

  ...........................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................

  Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

  Ý kiến của cá nhân/đại diện vi phạm:

  ...........................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................

  Biên bản kết thúc vào lúc……giờ…..cùng ngày…../…./20….có đọc lại cho tất cả cùng nghe thống nhất ký tên./.       

   

  CÁ NHÂN HOẶC ĐẠI DIỆN
  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

  NGƯỜI CHỨNG KIẾN
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  ĐẠI DIỆN

   BND KHÓM
  (Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

  NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
  (Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

   

   
  1966 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #385370   27/05/2015

  sunghiepcm
  sunghiepcm

  Chồi

  Cà Mau, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2014
  Tổng số bài viết (54)
  Số điểm: 1120
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Và sau khi tạm giử xong nay phường tra lại phương tiện(Phường sai mẫu này có sai luật không?)

  ỦY BAN NHÂN DÂN

  PHƯỜNG 8
   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  BIÊN BẢN

  Trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ

  Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ............., tại ................................................

  Chúng tôi gồm:

      1/-Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ:………………………..      

      2/-Ông/Bà:………………………………………….Chức vụ:………………………..  

      3/-Ông/Bà:………………………………………….Chức vụ:………………………..

      4/-Ông/Bà:………………………………………….Chức vụ:……………………….. 

  Với sự chứng kiến của:......................................................................................................

      1/-Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ:………………………..   

      2/-Ông/Bà:………………………………………….Chức vụ:………………………..    

  Đã tiến hành trả lại  tang vật, phương tiện bị tạm giữ cho:

  Ông (Bà): …………………………………………….Số ĐT:…………………………

  Đại diện:…………………………………………………………………………………

  Địa chỉ:...............................................................................................................................

  Tang vật, phương tiện được trả lại gồm có:

  ...........................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................

        Biên bản kết thúc vào lúc……giờ…..cùng ngày…../…./20….có đọc lại cho tất cả cùng nghe thống nhất ký tên./.       

   

  CÁ NHÂN HOẶC ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

  NGƯỜI CHỨNG KIẾN
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  ĐẠI DIỆN

   BND KHÓM
  (Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

  NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
  (Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #385473   28/05/2015

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2661)
  Số điểm: 18945
  Cảm ơn: 852
  Được cảm ơn 1021 lần
  SMod

  Mấy cái mẫu bạn hỏi này nó cõ sẵn tại Nghị định 81/2013/NĐ-CP

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-