đất đã bồi thường giao ai quản lý

Chủ đề   RSS   
 • #389011 23/06/2015

  đất đã bồi thường giao ai quản lý

  cho hỏi? đất đã bồi thường nhưng không thực hiện dự án thì giao cơ quan nào quản lý

   

   

   

   

   
  2131 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận