Đất cây xanh thuộc loại đất gì? Cá nhân xây dựng trái phép xử lý thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #496787 13/07/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (993)
  Số điểm: 6765
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 148 lần


  Đất cây xanh thuộc loại đất gì? Cá nhân xây dựng trái phép xử lý thế nào?

  Hiện không có quy định về đất cây xanh. Về các loại đất theo quy định tại Điều 10 Luật đất đai 2013 và xác định các loại đất trên như thế nào tham khảo tại Thông tư 28/2014/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

  Để xác định việc xử lý như thế nào đầu tiên phải xem xét đất này là đất của ai? Của cá nhân nhưng có quy hoạch sử dụng đất vào khu công nghiệp hay đất đã thu hồi rồi. Sau đó xác định loại đất cụ thể. Ví dụ: đất ở nhưng trồng cây xanh, đất trồng cây hàng năm hay đất trồng cây lâu năm.

  Thứ nhất, đối với trường hợp đây là đất của cá nhân nhưng thuộc quy hoạch sử dụng đất:

  - Đất ở: Nếu mới có quy hoạch sử dụng đất, chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Nếu đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm rồi người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (Khoản 2 Điều 43 Luật Đất đai 2013).

  - Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm nhưng xây dựng công trình thì thuộc trường hợp sử dụng đất sai mục đích (Khoản 2 Điều 8 Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính anh tham khảo tại Điều 31 Nghị định 102/2014/NĐ-CP)

  Thứ hai, đối với trường hợp đất đã thu hồi, tỉnh quản lý mà cố tình xây dựng trên đất thì là hành vi lấn, chiếm đất việc xử lý theo  Điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

   
  7299 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận