Đất bị lấn chiếm

Chủ đề   RSS   
 • #353181 30/10/2014

  danhtienlc

  Sơ sinh

  Lào Cai, Việt Nam
  Tham gia:30/10/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Đất bị lấn chiếm

  Kính nhờ luật sư tư vấn trường hợp của tôi: gia đình tôi có mua lại 1 thửa đất có bìa đỏ GCNQSDĐ 150m2 cấp năm 2011 có diện tích mặt tiền là 13m và mặt hậu là 11,5m mặt bên phải là ao. Do nhà tôi chưa làm nhà lên chủ ao đã xây tường lấn chiếm đất nhà tôi mặt hậu là 45cm, nay gia đình tôi làm nhà có nói với chủ ao biết việc lấn chiếm sang đất nhà tôi nhưng họ bảo là không lấn chiếm đất và có thái độ ngang ngược, bây giờ họ đang cho lấp ao và tiến hành xây dựng nhà ở. Vậy tôi muốn nhờ luật sư tư vấn cách giải quyết và viết đơn khiếu nại về việc lấn chiếm đât sử dụng đất. 

  tôi xin chân thành cám ơn!

   
  10972 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #353328   30/10/2014

  LawyerHop
  LawyerHop
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/08/2012
  Tổng số bài viết (136)
  Số điểm: 1600
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 40 lần


  Chào bạn trường hợp của bạn tôi xin tin vấn như sau:

  Trong việc này lỗi một phần do nhà bạn không chịu rào lại cũng như ngăn cản tới cùng ngay từ giai đoạn đầu nên giờ rất khó giải quyết. Tất cả phải căn cứ vào sổ bộ địa chính của xã mới biết hướng giải quyết.

  Tuy nhiên theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn, Nhà nước luôn khuyến khích các bên tự thương lượng, giải quyết với nhau. Nếu không thể tự giải quyết được thì các bên thông qua hòa giải cơ sở.

  Trường hợp các bên tranh chấp không hoà giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp để hoà giải. Việc hoà giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hoà giải thành hoặc hoà giải không thành của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Biên bản hoà giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp.

  Đối với trường hợp hoà giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn gửi biên bản hoà giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

   Tranh chấp đất đai đã được hoà giải tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn mà một bên hoặc các bên đương sự không nhất trí thì được giải quyết như sau:

  - Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Toà án nhân dân giải quyết;

  - Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này được giải quyết như sau:

  + Trường hợp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết lần đầu mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết; quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là quyết định giải quyết cuối cùng;

  + Trường hợp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết lần đầu mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là quyết định giải quyết cuối cùng.

  Trên đây là trình tự giải quyết tranh chấp về đất đai mà pháp luật quy định. Gia đình bạn có thể tiến hành theo các quy định trên để đòi lại diện tích đất bị lấn chiếm của gia đình.

  Cập nhật bởi LawyerHop ngày 30/10/2014 04:03:26 CH Thiếu câu từ

  "Uy tín tạo dựng thành công"

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LawyerHop vì bài viết hữu ích
  danhtienlc (31/10/2014)
 • #353329   30/10/2014

  Anlhk33-DLU
  Anlhk33-DLU
  Top 75
  Male
  Lớp 6

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (834)
  Số điểm: 7856
  Cảm ơn: 215
  Được cảm ơn 334 lần


  Chào bạn

  Trường hợp của bạn tôi tư vấn như sau:

  Thứ nhất: Thẩm quyền giải quyết

  Theo quy định tại khoản 1 và 3  điều 203 Luật đất đai năm 2013:

  Điều 203. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

  Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

  1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;

  3. Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:

  a) Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

   

  Như vậy Bạn có thể yêu cầu UBND xã, phường giải quyết hoặc khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền.

  lThứ hai: Hình thức đơn

  Bạn có thể soạn đơn theo dưới dạnh trình bày gd bạn có sử dụng thửa đất từ thời điểm nào đến nay, đã được cấp giấy chứng nhận GCN QSDD, diện tích là.....nay bị hàng xóm lấn chiếm...Đề nghị UBND xã phường, giải quyết.

  Hoặc làm đơn khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  ____________________

   

                                                                                     ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

   

  ĐƠN KHỞI KIỆN

                                                                        về việc .....

   

  Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………………

  Họ và tên người khởi kiện: (3)……………………………………………

  Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………

  Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ……………

  Địa chỉ: (6) ………………………………………………………………

  Họ và tên người bị kiện: (7) ……..………………………………………

  Địa chỉ: (8) ……………………………………………………………

  Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…….. …….

  Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………

  NỘI DUNG KHỞI KIỆN

  Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan(11)

  ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………

   

  Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)

  ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………

   

  Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)……..……...…………………

   Địa chỉ: (13) ………………………………………….………………

  Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

  1………………………………………………………………….....

  2…………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………

  (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

  ……………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………

  Trên đây là một vài thông tin tư vấn cho bạn

  Trân trọng!

  Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đến với bạn.

  Hotline: 0989.422.798. Luật sư - Hãng luật Hai Nguyen & Cộng Sự. Lya BuilDing, phòng 12 A, Chung cư Viện chiến lược Bộ Công An, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Website: http://lamchuphapluat.vn/

  Tư vấn luật miễn phí: http: http://duongleuocan.blogspot.com/

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Anlhk33-DLU vì bài viết hữu ích
  danhtienlc (31/10/2014)