Danh sách văn bản pháp luật sẽ thông qua trong năm 2017

Chủ đề   RSS   
 • #445624 20/01/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1683 lần


  Danh sách văn bản pháp luật sẽ thông qua trong năm 2017

  Đầu năm 2017, nói chuyện những văn bản quy phạm pháp luật sẽ được ban hành trong năm nay. Dưới đây là danh sách các văn bản quy phạm pháp luật sẽ được thông qua/ban hành, thời gian thông qua/ban hành và tình trạng đã công bố hay chưa.

  Phải note theo kiểu này thì cuối năm 2017, chúng ta mới có thứ để tổng kết lại, để báo cáo với bà con chứ nhỉ?

  STT

  Tên văn bản pháp luật

  Thời gian trình/

  ban hành

  Tình trạng

  LUẬT

  1

  Luật bảo vệ bí mật nhà nước

  Tháng 02/2017

   

  2

  Luật an ninh mạng

  Tháng 9/2017

   

  3

  Luật cạnh tranh (sửa đổi)

  Tháng 02/2017

   

  4

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

  Tháng 03/2017

   

  5

  Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

   

  6

  Luật thủy sản (sửa đổi)

  Tháng 04/2017

   

  7

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Tháng 07/2017

   

  8

  Luật quốc phòng (sửa đổi)

  Tháng 08/2017

   

  9

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao

  Tháng 09/2017

   

  10

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo

  Tháng 04/2017

   

  11

  Luật quản lý nợ công (sửa đổi)

   

  12

  Luật đo đạc và bản đồ

  Tháng 09/2017

   

  13

  Luật lý lịch tư pháp (sửa đổi)

  Tháng 08/2017

   

  NGHỊ QUYẾT

  1

  Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

  Tháng 10/2017

   

  NGHỊ ĐỊNH

  1

  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 28/2016/QH14 sửa đổi Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp)

  Đã trình Chính phủ

   

  2

  Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị (Điều 7 Luật đầu tư và khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư)

  Đã trình Chính phủ

   

  3

  Nghị định quy định điều kiện kinh doanh ngành nghề sản xuất lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô (Điều 7 và khon 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư)

  Trước 15/4/2017

   

  4

  Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

  Tháng 01/2017

   

  5

  Nghị định quy định trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo trình tự thủ tục rút gọn; danh sách các nước có công dân được cấp thí điểm cấp thị thực điện tử, danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài xuất, nhập cảnh bằng thị thực điện tử đưa vào phụ lục kèm theo Nghị định này (khoản 1 Điều 6 Nghị quyết 30/2016/QH14 thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam)

  Tháng 01/2017

  Nghị định 07/2017/NĐ-CP

  6

  Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản (Khoản 3 Điều 14, khoản 4 Điều 40, khoản 2 Điều 80 Luật đấu giá tài sản 2016)

  Trước 15/4/2017

   

  7

  Nghị định quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoán nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn (khon 4 Điều 65  Luật đấu giá tài sản 2016)

  Trước 15/4/2017

   

  8

  Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (khoản 6 Điều 6, khoản 3 Điều 30, khoản 5 Điều 51, khoản 5 Điều 56 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016)

  Trước 15/10/2017

   

  9

  Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (khoản 2 Điều 64 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016)

  Trước 15/10/2017

   

  THÔNG TƯ

  1

  Thông tư quy định khung thù lao hoạt động đấu giá (khoản 1 Điều 66  Luật đấu giá tài sản 2016)

  Trước 15/5/2017

   

  Cơ sở pháp lý:

  - Quyết định 65/QĐ-TTg năm 2017

  - Quyết định 1840/QĐ-TTg năm 2016

  Tiếp tục cập nhật…

   
  12357 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #445717   23/01/2017

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 150
  Male
  Lớp 8

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (524)
  Số điểm: 10450
  Cảm ơn: 187
  Được cảm ơn 61 lần


  Trời ơi. Tháng 2, tháng 3 Quốc hội đã họp đâu mà thông qua được lém luật thế ạ trang_u

   
  Báo quản trị |  
 • #445807   02/02/2017

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 430 lần
  Lawyer

  không hiểu nổi người viết. Tháng 2, 3 họp QH chăng?

  Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Bình An - Công ty luật VCA & Cộng sự

  | Website: http://www.vcalaw.com

  | Email: an@vcalaw.com

  | Tư vấn hợp đồng, đầu tư, lao động (tiếng Anh - Việt)

  | Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

  | Tranh tụng tại tòa các vụ án kinh tế, lao động, hành chính, dâu sự

  | Dịch vụ kế toán

  | Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp miễn phí

  E1/4, khu phố 1, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

   
  Báo quản trị |  
 • #445860   04/02/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1683 lần


  Tiếp tục cập nhật nhé mọi người:

  Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước

  (thay thế Nghị quyết số 1139/2007/UBTVQH11 ngày 03/7/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội)

  Dự kiến được thông qua trong khoảng thời gian từ ngày 13 - 24/3/2017, 

   
  Báo quản trị |