Danh sách tài sản bán đấu giá

Chủ đề   RSS   
 • #436971 27/09/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1674 lần


  Danh sách tài sản bán đấu giá

  Tại kỳ họp Quốc hội thứ 2, khóa XIV sắp diễn ra vào tháng tới, dự kiến sẽ thông qua Luật đấu giá tài sản sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2017 trừ quy định về phí đấu giá, phí tham gia đấu giá, chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản có hiệu lực sớm từ 01/01/2017.

  Dự thảo Luật đấu giá tài sản gồm 79 Điều và 8 Chương.

  Trong đó, quy định tài sản đấu giá chịu sự điều chỉnh của Luật này bao gồm:

  1. Tài sản phải bán thông qua đấu giá theo quy định của pháp luật, bao gồm:

  a) Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

  b) Tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật về xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

  c) Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

  d) Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, trừ trường hợp tài sản bảo đảm quy định tại khoản 2 Điều này;

  đ) Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

  e) Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

  g) Tài sản là hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;

  h) Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

  i) Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;

  k) Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

  l) Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

  m) Tài sản là quyền khai thác rừng trồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

  n) Tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện;

  o) Các tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.

  2. Tài sản là khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đã mua trong trường hợp Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam lựa chọn bán thông qua đấu giá. 

  3. Tài sản do cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá.

  Mời các bạn xem thêm Dự thảo Luật đấu giá tài sản tại file đính kèm.

  Cập nhật bởi trang_u ngày 27/09/2016 03:04:24 CH
   
  5312 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #436972   27/09/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1674 lần


  Bổ sung, nếu tài sản là chứng khoán thì bán đấu giá theo quy định pháp luật về chứng khoán, nếu tài sản là tài sản nhà nước thì bán đấu giá theo quy định pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

   
  Báo quản trị |