DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
×

Thêm bình luận

Danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ưu đãi đầu tư mới nhất

(hiesutran159)

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ưu đãi đầu tư

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ưu đãi đầu tư

Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021, thay thế cho Luật Đầu tư 2014, xin tổng hợp những ngành nghề kinh doanh có điều kiện và những ngành nghề được ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật này.

1. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

STT

Ngành, nghề

Theo quy định của LĐT 2014

Theo quy định của LĐT 2020

1

Sản xuất con dấu

Sản xuất con dấu

2

Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa)

Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa)

3

Kinh doanh các loại pháo

Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ

4

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

5

Kinh doanh dịch vụ xoa bóp

Kinh doanh súng bắn sơn

6

Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng

7

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

8

Kinh doanh súng bắn sơn

Kinh doanh dịch vụ xoa bóp

9

Hành nghề luật sư

Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

10

Hành nghề công chứng

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

11

Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả

Kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy

12

Hành nghề bán đấu giá tài sản

Hành nghề luật sư

13

Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại

Hành nghề công chứng

14

Hành nghề thừa phát lại

Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả

15

Hành nghề quản tài viên

Hành nghề đấu giá tài sản

16

Kinh doanh dịch vụ kế toán

Hành nghề thừa phát lại

17

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản

18

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Kinh doanh dịch vụ kế toán

19

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục Hải quan

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

20

Kinh doanh hàng miễn thuế

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

21

Kinh doanh dịch vụ lưu kho ngoại quan

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan

22

Kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa

Kinh doanh hàng miễn thuế

23

Kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra hải quan trong, ngoài khu vực cửa khẩu

Kinh doanh kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ

24

Kinh doanh chứng khoán

Kinh doanh địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

25

Kinh doanh dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán/ Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và các loại chứng khoán khác.

Kinh doanh chứng khoán

26

Kinh doanh bảo hiểm

Kinh doanh dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và các loại chứng khoán khác

27

Kinh doanh tái bảo hiểm

Kinh doanh bảo hiểm

28

Môi giới bảo hiểm

Kinh doanh tái bảo hiểm

29

Đại lý bảo hiểm

Môi giới bảo hiểm, hoạt động phụ trợ bảo hiểm

30

Kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm

31

Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

32

Kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

Kinh doanh xổ số

33

Kinh doanh xổ số

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

34

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

35

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Kinh doanh ca-si-nô (casino)

36

Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Kinh doanh đặt cược

37

Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

38

Kinh doanh casino

Kinh doanh xăng dầu

39

Kinh doanh dịch vụ đặt cược

Kinh doanh khí

40

Kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

41

Kinh doanh xăng dầu

Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy)

42

Kinh doanh khí

Kinh doanh tiền chất thuốc nổ

43

Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

44

Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy)

Kinh doanh dịch vụ nổ mìn

45

Kinh doanh tiền chất thuốc nổ

Kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm theo Công ước quốc tế về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

46

Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

Kinh doanh rượu

47

Kinh doanh dịch vụ nổ mìn

Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá

48

Kinh doanh hóa chất trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương

49

Kinh doanh phân bón vô cơ

Hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa

50

Kinh doanh rượu

Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, tư vấn chuyên ngành điện lực

51

Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá

Xuất khẩu gạo

52

Hoạt động Sở giao dịch hàng hóa

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

53

Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

54

Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng

55

Xuất khẩu gạo

Kinh doanh khoáng sản

56

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

Kinh doanh tiền chất công nghiệp

57

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam

58

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng

Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp

59

Nhượng quyền thương mại

Hoạt động thương mại điện tử

60

Kinh doanh than

Hoạt động dầu khí

61

Kinh doanh dịch vụ Lô-gi-stíc

Kiểm toán năng lượng

62

Kinh doanh khoáng sản

Hoạt động giáo dục nghề nghiệp

63

Kinh doanh tiền chất công nghiệp

Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

64

Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài

Kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề

65

Hoạt động thương mại điện tử

Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

66

Hoạt động dầu khí

Kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

67

Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp với thiết bị áp lực, thiết bị nâng đặc thù chuyên ngành công nghiệp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, trang thiết bị khai thác mỏ, dầu khí, trừ các thiết bị, phương tiện thăm dò, khai thác trên biển

Kinh doanh dịch vụ việc làm

68

Hoạt động dạy nghề

Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

69

Hoạt động liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng với cơ sở dạy nghề của nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện thuốc lá, điều trị HIV/AIDS, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em

70

Kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy

Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động

71

Kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề

Kinh doanh vận tải đường bộ

72

Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng chương trình liên kết đào tạo nghề với cơ sở dạy nghề nước ngoài và cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô

73

Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô

74

Kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

75

Kinh doanh dịch vụ việc làm

Kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô

76

Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông

77

Kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

Kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe

78

Kinh doanh dịch vụ chứng nhận và công bố hợp quy

Kinh doanh dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông

79

Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động

Kinh doanh vận tải đường thủy

80

Kinh doanh vận tải đường bộ

Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa

81

Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô

Kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa

82

Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

83

Kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô

Kinh doanh dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

84

Kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông

Kinh doanh vận tải biển

85

Kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe

Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển

86

Kinh doanh dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông

Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

87

Kinh doanh vận tải đường thủy

Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

88

Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa

Kinh doanh khai thác cảng biển

89

Kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa

Kinh doanh vận tải hàng không

90

Kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển

Kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam

91

Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp

Kinh doanh cảng hàng không, sân bay

92

Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển

Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

93

Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

94

Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

95

Kinh doanh khai thác cảng biển

Kinh doanh vận tải đường sắt

96

Kinh doanh vận tải hàng không

Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

97

Kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam

Kinh doanh đường sắt đô thị

98

Kinh doanh cảng hàng không, sân bay

Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức

99

Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm

100

Kinh doanh dịch vụ cung cấp bảo đảm hoạt động bay

Kinh doanh vận tải đường ống

101

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Kinh doanh bất động sản

102

Kinh doanh vận tải đường sắt

Kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt)

103

Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

Kinh doanh dịch vụ kiến trúc

104

Kinh doanh đường sắt đô thị

Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

105

Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức

Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng

106

Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy

Kinh doanh dịch vụ thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

107

Kinh doanh vận tải đường ống

Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

108

Kinh doanh dịch vụ bảo đảm hàng hải

Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình

109

Kinh doanh bất động sản

Hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài

110

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản

Kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng

111

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Kinh doanh dịch vụ kiểm định xây dựng

112

Kinh doanh dịch vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

113

Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án

Kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

114

Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng

Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng

115

Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

Kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng

116

Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine

117

Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình

Kinh doanh dịch vụ bưu chính

118

Kinh doanh dịch vụ lập, thẩm tra xây dựng dự án đầu tư xây dựng

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

119

Hoạt động xây dựng của nhà đầu tư nước ngoài

Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

120

Kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Hoạt động của nhà xuất bản

121

Kinh doanh dịch vụ kiểm định, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì

122

Kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng, cây xanh

Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

123

Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng dùng chung

Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội

124

Kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng

Kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet

125

Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch đô thị do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện

Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

126

Kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine

Kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

127

Kinh doanh dịch vụ bưu chính

Dịch vụ gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài

128

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Kinh doanh dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet

129

Nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện

Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền

130

Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu

131

Thành lập, hoạt động nhà xuất bản

Kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử

132

Kinh doanh dịch vụ in

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

133

Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

Kinh doanh dịch vụ phát hành báo chí nhập khẩu

134

Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

135

Kinh doanh trò chơi trên mạng

Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động

136

Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non

137

Kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông

138

Dịch vụ gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài

Hoạt động của cơ sở giáo dục đại học

139

Kinh doanh dịch vụ truyền hình theo yêu cầu

Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

140

Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin, dịch vụ công nghệ thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet

Hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên

141

Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động

Hoạt động của trường chuyên biệt

142

Kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin

Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

143

Hoạt động của cơ sở giáo dục đại học

Kiểm định chất lượng giáo dục

144

Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

145

Hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên

Khai thác thủy sản

146

Hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viên

Kinh doanh thủy sản

147

Hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông

Kinh doanh thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi

148

Hoạt động giáo dục trung cấp chuyên nghiệp

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi

149

Hoạt động của các trường chuyên biệt

Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi

150

Hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non

Kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá

151

Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

Đăng kiểm tàu cá

152

Dịch vụ tổ chức dạy thêm học thêm

Đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá

153

Khai thác thủy sản

Nuôi, trồng các loài thực vật, động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

154

Kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thủy sản

Nuôi động vật rừng thông thường

155

Kinh doanh thủy sản

Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên của các loài thuộc các Phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

156

Kinh doanh thức ăn thủy sản

Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo của các loài thuộc các Phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

157

Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Chế biến, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo, trưng bày, cất giữ mẫu vật của các loài thực vật, động vật thuộc các Phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

158

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

159

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản

Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

160

Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo Phụ lục của Công ước CITES

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

161

Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật

162

Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

Kinh doanh thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

163

Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật về thú y

164

Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật

165

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

166

Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (bao gồm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản)

167

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Kinh doanh chăn nuôi trang trại

168

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật

Kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm

169

Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vắc xin, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

170

Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật về thú y

Kinh doanh dịch vụ cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

171

Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật

Kinh doanh phân bón

172

Kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón

173

Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (bao gồm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản)

Kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi

174

Kinh doanh dịch vụ chăn nuôi tập trung, sản xuất con giống; giết mổ động vật; cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; sản xuất nguyên liệu có nguồn gốc động vật để sản xuất thức ăn chăn nuôi, sơ chế, chế biến, bảo quản động vật, sản phẩm động vật; kinh doanh sản phẩm động vật, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản sản phẩm động vật

Kinh doanh giống thủy sản

175

Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng, giống vật nuôi

176

Kinh doanh, khảo nghiệm phân bón hữu cơ

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản

177

Kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi

Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi

178

Sản xuất thức ăn chăn nuôi

Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen

179

Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

180

Xuất khẩu, nhập khẩu động vật, thực vật hoang dã quý hiếm, trên cạn nguy cấp cần kiểm soát theo Phụ lục của Công ước CITES

Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

181

Kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại

Kinh doanh dược

182

Kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ từ rừng tự nhiên trong nước

Sản xuất mỹ phẩm

183

Kinh doanh củi than từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước

Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế

184

Kinh doanh tinh, phôi, trứng giống và ấu trùng

Kinh doanh trang thiết bị y tế

185

Kinh doanh dịch vụ chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Kinh doanh dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ (bao gồm giám định về quyền tác giả và quyền liên quan, giám định sở hữu công nghiệp và giám định về quyền đối với giống cây trồng)

186

Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ

187

Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen

Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

188

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

189

Kinh doanh dịch vụ của đại lý đấu thầu

Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

190

Kinh doanh dịch vụ tư vấn đánh giá dự án đầu tư

Kinh doanh dịch vụ đánh giá, thẩm định giá và giám định công nghệ

191

Kinh doanh dịch vụ đào tạo đánh giá dự án đầu tư

Kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng)

192

Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Kinh doanh dịch vụ phát hành và phổ biến phim

193

Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV

Kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật

194

Kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô

Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án, tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích

195

Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi

Kinh doanh dịch vụ ka-ra-ô-kê (karaoke), vũ trường

196

Kinh doanh thuốc

Kinh doanh dịch vụ lữ hành

197

Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc

Kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

198

Sản xuất mỹ phẩm

Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu

199

Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm

Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

200

Kinh doanh dịch vụ tiêm chủng

Kinh doanh dịch vụ lưu trú

201

Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế

Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

202

Kinh doanh dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; nhập khẩu hàng hóa văn hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

203

Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

Kinh doanh dịch vụ bảo tàng

204

Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)

205

Kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai

206

Kinh doanh dịch vụ đánh giá sinh khả dụng và tương đương sinh học (BA/BE) của thuốc

Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

207

Kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng

Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai

208

Kinh doanh trang thiết bị y tế

Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

209

Hoạt động của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế

Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất

210

Kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế

Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ

211

Kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp

Kinh doanh dịch vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

212

Kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất, thăm dò nước dưới đất

213

Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Kinh doanh dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

214

Xuất, nhập khẩu và vận chuyển vật liệu phóng xạ

Kinh doanh dịch vụ điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước

215

Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp theo lĩnh vực khoa học công nghệ

Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản

216

Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Khai thác khoáng sản

217

Kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại

218

Kinh doanh dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ

Nhập khẩu phế liệu

219

Kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

220

Sản xuất phim

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

221

Kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật

Hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

222

Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án hoặc tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô

223

Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng

224

Kinh doanh dịch vụ lữ hành

Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

225

Kinh doanh hoạt động thể thao

Hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng

226

Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu

Kinh doanh vàng

227

Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Hoạt động in, đúc tiền

228

Kinh doanh dịch vụ tổ chức lễ hội

 

229

Kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh

 

230

Kinh doanh dịch vụ lưu trú

 

231

Kinh doanh dịch vụ quảng cáo

 

232

Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

 

233

Kinh doanh dịch vụ bảo tàng

 

234

Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)

 

235

Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; nhập khẩu hàng hóa văn hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

236

Kinh doanh dịch vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan

 

237

Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai

 

238

Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 

239

Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai

 

240

Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

 

241

Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất

 

242

Kinh doanh dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất

 

243

Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ

 

244

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất

 

245

Kinh doanh dịch vụ thăm dò nước dưới đất

 

246

Kinh doanh dịch vụ khai thác, xử lý và cung cấp nước

 

247

Kinh doanh dịch vụ thoát nước

 

248

Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản

 

249

Khai thác khoáng sản

 

250

Kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại

 

251

Nhập khẩu phế liệu

 

252

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

 

253

Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 

254

Kinh doanh chế phẩm sinh học

 

255

Kinh doanh dịch vụ thu hồi, vận chuyển, xử lý sản phẩm thải bỏ

 

256

Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại

 

257

Hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng

 

258

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô

 

259

Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

 

260

Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

 

261

Hoạt động ngoại hối

 

262

Kinh doanh mua, bán vàng miếng

 

263

Sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng

 

264

Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

 

265

Nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước (cửa kho tiền)

 

266

Hoạt động in, đúc tiền

 

267

Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng

 

268 Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị  
269 Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô  

Như vậy, đã có 32 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện được loại ra khỏi danh sách này.

2. Ngành nghề ưu đãi đầu tư

Theo Điều 16 Luật Đầu tư 2014 và Điều 16 Luật Đầu tư 2020

STT

Ngành, nghề ưu đãi đầu tư

Theo quy định của LĐT 2014

Theo quy định của LĐT 2014

1

Hoạt động công nghệ cao

Hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;

2

Sản xuất vật liệu mới

Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên, sản phẩm tiết kiệm năng lượng;

3

Sản xuất sản phẩm điện tử

Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô; đóng tàu;

4

Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may

Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

5

Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin

Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số;

6

Nuôi trồng

Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học;

7

Thu gom

Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải;

8

Đầu tư phát triển và vận hành

Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng; phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị;

9

Giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học;

10

Khám bệnh

Khám bệnh, chữa bệnh; sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bảo quản thuốc; nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới; sản xuất trang thiết bị y tế;

11

 Đầu tư cơ sở luyện tập

Đầu tư cơ sở luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao cho người khuyết tật hoặc chuyên nghiệp; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

12

 Đầu tư trung tâm lão khoa

Đầu tư trung tâm lão khoa, tâm thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam; trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang không nơi nương tựa;

13

Quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô;

14

Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành.

Theo đó, nhiều ngành nghề đã được bổ sung và danh sách.

  •  668
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận


Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT . Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch

Loading…