Danh sách các nước và loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa khi sử dụng tại VN

Chủ đề   RSS   
 • #409104 09/12/2015

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1670 lần


  Danh sách các nước và loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa khi sử dụng tại VN

  Cái này có lâu rồi, nhưng thấy cũng khá hay nên mình up lên, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn dân luật.

  Kể từ 15/5/2013, áp dụng việc miễn hợp pháp hóa một số loại giấy tờ của các nước khi sử dụng tại Việt Nam.

  Một số từ được viết tắt:

  - HĐTTTP: Hiệp định tương trợ tư pháp.

  - HĐLS: Hiệp định lãnh sự.

  - CQĐD: Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự.

  Tên nước

  Loại giấy tờ

  Cơ quan cấp

  Cơ sở miễn HPH

  Hướng dẫn áp dụng

  Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân

  Các loại giấy tờ dân sự, thương mại có chữ ký và con dấu chính thức của CQ có thẩm quyền cấp

  Các cơ quan có thẩm quyền

  Điều 5 HĐTTTP trong lĩnh vực dân sự và thương mại năm 2010

  Chỉ miễn HPH giấy tờ dùng cho mục đích TTTP theo Hiệp định

  Cộng hòa Ba Lan

  Các loại giấy tờ lao động (Điều 1.3), dân sự, gia đình, hình sự cơ quan có thẩm quyền lập, chứng thực

  Các cơ quan có thẩm quyền

  Điều 14 và 15 HĐTTTP năm 2003

  Chỉ miễn HPH giấy tờ dùng cho mục đích TTTP theo Hiệp định (tương tự cách áp dụng của Ba Lan đối với giấy tờ của Việt Nam)

  Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

  CQĐD Ba Lan tại Việt Nam

  Điều 34 HĐLS năm 1979

  Được miễn HPH

  Cộng hòa Bun-ga-ri

  Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Điều 12 HĐTTTP năm 1986

  Được miễn HPH

  Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

  CQĐD Bun-ga-ri tại Việt Nam

  Điều 33 HĐLS năm 1979

  Được miễn HPH

  Cộng hòa Bê-la-rút

  Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự, lao động, thương mại (Điều 1.4)

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Điều 11 HĐTTTP năm 2000

  Được miễn HPH

  Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

  CQĐD Bê-la-rút tại Việt Nam

  Điều 13 HĐLS năm 2008

  Được miễn HPH

  Vương quốc Cam-pu-chia

  Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Áp dụng nguyên tắc có đi có lại

  Được miễn HPH

  Giấy tờ dùng để kết hôn, nuôi con nuôi, nhận cha, mẹ, con tại khu vực biên giới

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Điều 3 Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28/03/2013

  Được miễn HPH

  Cộng hòa Cu-ba

  Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự, lao động

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Điều 13 HĐTTTP năm 1988

  Được miễn HPH

  Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

  CQĐD Cu-ba tại Việt Nam

  Điều 12 HĐLS năm 1981

  Được miễn HPH

  Đài Loan (Trung Quốc) 

  Các loại giấy tờ dân sự, thương mại, hôn nhân, gia đình và lao động (Điều 1.2) có chữ ký và con dấu chính thức của cơ quan có thẩm quyền cấp

  Các cơ quan có thẩm quyền

  Điều 15 Thỏa thuận giữa giữa 2 Văn phòng Kinh tế Văn hóa về TTTP trong lĩnh vực dân sự

  Chỉ miễn HPH giấy tờ dùng cho mục đích TTTP theo Thỏa thuận

  Vương quốc Đan Mạch

  Giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi

  Cơ quan có thẩm quyền

  Điều 4 Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi năm 2003

  Được miễn HPH

  Cộng hòa Hung-ga-ri

  Các giấy tờ công hoặc giấy tờ tư có xác nhận, chứng nhận trong lĩnh vực dân sự, gia đình, hình sự và hành chính

  Các cơ quan có thẩm quyền

  Điều 16 HĐTTTP năm 1985 và Công hàm số 64/2007 ngày 09/05/2007 của ĐSQ Hungari tại Hà Nội

  Được miễn HPH

  Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

  CQĐD Hung-ga-ri tại Việt Nam

  Điều 33 HĐLS năm 1979

  Được miễn HPH

  Cộng hòa I-rắc

  Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

  CQĐD I-rắc tại Việt Nam

  Điều 40 HĐLS năm 1990

  Được miễn HPH

  Cộng hòa I-ta-li-a

  Giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi

  Cơ quan có thẩm quyền

  Điều 4 Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi năm 2003

  Được miễn HPH

  CHDCND Lào

  Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Điều 12 HĐTTTP năm 1988

  Được miễn HPH

  Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

  CQĐD của Lào tại Việt Nam

  Điều 36 HĐLS năm 1985

  Được miễn HPH

  Giấy tờ dùng để kết hôn, nuôi con nuôi, nhận cha, mẹ, con tại khu vực biên giới

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Điều 3 Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28/03/2013

  Được miễn HPH

  Mông Cổ

  Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Điều 8 HĐTTTP năm 2000

  Được miễn HPH

  Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

  CQĐD của Mông Cổ tại Việt Nam

  Điều 31 HĐLS năm 1979

  Được miễn HPH

  Liên bang Nga

  Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự, lao động, thương mại (Điều 1.4)

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Điều 8 HĐTTTP năm 1981 (ký với Liên Xô)

  Được miễn HPH

  Giấy tờ do cơ quan tư pháp lập hoặc chứng thực (gồm cả bản dịch và bản trích lục giấy tờ, đã được chứng thực)

  Cơ quan Tư pháp

  Điều 15 HĐ TTTP năm 1998 (ký với Liên bang Nga)

  Được miễn HPH

  Nhật Bản

  Các loại giấy tờ dùng để kết hôn, nuôi con nuôi, nhận cha mẹ con

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Áp dụng nguyên tắc có đi có lại

  Được miễn HPH

  Cộng hòa Pháp

  Các loại giấy tờ dân sự (dân sự, hôn nhân gia đình, thương mại và lao động)

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Điều 26 HĐTTTP năm 1999

  Được miễn HPH

  Giấy tờ dùng cho việc nhận nuôi con nuôi

  Cơ quan có thẩm quyền lập và chuyển qua các CQTƯ

  Điều 17 Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi

  Được miễn HPH

  Ru-ma-ni

  Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

  CQĐD Ru-ma-ni tại Việt Nam

  Điều 22 HĐLS năm 1995

  Được miễn HPH

  Cộng hòa Séc

  Các loại giấy tờ dân sự (bao gồm các việc về gia đình và lao động) và hình sự

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Điều 13 HĐTTTP năm 1982 (ký với Tiệp Khắc)

  Được miễn HPH

  Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

  CQĐD của CH Séc tại Việt Nam

  Điều 40 HĐLS năm 1980 (ký với Tiệp Khắc)

  Được miễn HPH

  Liên bang Thụy Sỹ

  Giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi

  Cơ quan có thẩm quyền

  Điều 4 Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi năm 2005

  Được miễn HPH

  Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

  Các loại giấy tờ dân sự (thương mại, hôn nhân gia đình và lao động) và hình sự

  Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Điều 29 HĐTTTP năm 1998

  Miễn HPH giấy tờ dùng cho mục đích TTTP theo Hiệp định

  Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

  CQĐD Trung Quốc tại Việt Nam

  Điều 45 HĐLS năm 1998

  Được miễn HPH

  Giấy tờ dùng để kết hôn, nuôi con nuôi, nhận cha, mẹ, con tại khu vực biên giới

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Điều 3 Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28/03/2013

  Được miễn HPH

  U-crai-na

  Các giấy tờ dân sự (thương mại, hôn nhân gia đình, lao động) và hình sự

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Điều 12 HĐTTTP năm 2000

  Chỉ áp dụng với giấy tờ dùng cho mục đích TTTP theo Hiệp định (tương tự cách áp dụng của U-crai-na đối với giấy tờ của Việt Nam)

  Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

  CQĐD U-crai-na tại Việt Nam

  Điều 42 HĐLS năm 1994

  Được miễn HPH

  Cộng hòa Xlô-va-ki-a

  Các loại giấy tờ dân sự (bao gồm các việc về gia đình và lao động) và hình sự

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Điều 13 HĐTTTP năm 1982 (ký với Tiệp Khắc)

  Chỉ áp dụng với giấy tờ dùng cho mục đích TTTP theo Hiệp định (tương tự cách áp dụng của Xlô-va-ki-a đối với giấy tờ của Việt Nam)

  Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

  CQĐD của Xlô-va-ki-a tại Việt Nam

  Điều 40 HĐLS năm 1980 (ký với Tiệp Khắc)

  Được miễn HPH

   

  Nguồn: Lãnh sự Việt Nam

  Cập nhật bởi trang_u ngày 09/12/2015 03:49:03 CH Cập nhật bởi trang_u ngày 09/12/2015 03:48:38 CH
   
  6621 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  admin (14/12/2015) Longvigecam (09/12/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận