Đánh người đó bị chửi tục

Chủ đề   RSS   
  • #503382 27/09/2018

    Đánh người đó bị chửi tục

    Tôi và hàng xóm cãi nhau cô ta chửi tục nên tôi đã tắt cô ta 2 cái hỏi tôi bị sử lý vào tối gì
     
    839 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận