Danh mục dịch vụ cung cấp trên mạng truyền số liệu chuyên dụng của cơ quan Đảng, Nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #472778 29/10/2017

  lamthanhtruc
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (278)
  Số điểm: 2015
  Cảm ơn: 42
  Được cảm ơn 64 lần


  Danh mục dịch vụ cung cấp trên mạng truyền số liệu chuyên dụng của cơ quan Đảng, Nhà nước

  Ngày 20/10/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 27/2017/TT-BTTTT quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước.

  Theo đó, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước là hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, được sử dụng riêng trong hoạt động truyền số liệu và ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước được phân thành 2 cấp để quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn.

  Các dịch vụ được cung cấp trên mạng truyền số liệu chuyên dụng bao gồm 3 nhóm dịch vụ: dịch vụ cơ bản, dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ cộng thêm. Mỗi nhóm dịch vụ có những dịch vụ cụ thể như sau:

  1. Dịch vụ cơ bản

  a) Dịch vụ mạng riêng ảo (điểm điểm, đa điểm);

  b) Dịch vụ kênh thuê riêng;

  c) Dịch vụ truy nhập Internet chuyên dùng;

  d) Dịch vụ hội nghị truyền hình;

  đ) Dịch vụ thoại;

  e) Các dịch vụ cơ bản khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền

  thông.

  2. Dịch vụ giá trị gia tăng

  a) Dịch vụ thư thoại;

  b) Dịch vụ thư điện tử;

  c) Dịch vụ IPTV;

  d) Dịch vụ thuê máy chủ ảo;

  đ) Các dịch vụ giá trị gia tăng khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  3. Dịch vụ cộng thêm

  a) Các dịch vụ cộng thêm của thoại IP, gồm: dịch vụ hiển thị số chủ gọi, dịch vụ chờ cuộc gọi, dịch vụ chuyển cuộc gọi, dịch vụ chặn cuộc gọi, dịch vụ quay số tắt;

  b) Các dịch vụ cộng thêm khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  Xem chi tiết tại Thông tư 27/2017/TT-BTTTT có hiệu lực 05/12/2017.

   
  1821 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận