Danh mục 368 hoạt động kinh doanh buộc phải có Giấy phép hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện

Chủ đề   RSS   
 • #400939 30/09/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Danh mục 368 hoạt động kinh doanh buộc phải có Giấy phép hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện


  🍃

  Danh mục 368 hoạt động kinh doanh buộc phải có Giấy phép hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện 


  Theo Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015, ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ do mỗi Bộ công bố trên trang thông tin điện tử của mình, đồng thời Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp và công bố công khai tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
   

   Trích: Điều 16. Quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp

  4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện pháp luật về điều kiện kinh doanh; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm việc chấp hành các điều kiện kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước; rà soát và công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ danh mục các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước và gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   

   
  19441 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận