Danh mục 28 biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự

Chủ đề   RSS   
 • #491326 09/05/2018

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 67516
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4199 lần


  Danh mục 28 biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự

  Tiếp theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ban hành 93 biểu mẫu trong tố tụng dân sự thì mới đây, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục đưa ra Dự thảo Nghị quyết ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự.

  Theo đó, kèm theo Nghị quyết này 28 biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự, cụ thể như sau:

  Mẫu số 01-DS

  Đơn rút đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

  Mẫu số 02-DS

  Giấy xác nhận đã nhận đơn đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

  Mẫu số 03-DS

  Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

  Mẫu số 04-DS

  Thông báo nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

  Mẫu số 05-DS

  Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

  Mẫu số 06-DS

  Quyết định giải quyết khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

  Mẫu số 07-DS

  Thông báo thụ lý việc dân sự

  Mẫu số 08-DS

  Thông báo bổ sung tài liệu, chứng cứ

  Mẫu số 09-DS

  Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ

  Mẫu số 10-DS

  Quyết định triệu tập người làm chứng

  Mẫu số 11-DS

  Quyết định trưng cầu giám định

  Mẫu số 12-DS

  Quyết định mở phiên họp

  Mẫu số 13-DS

  Quyết định hoãn phiên họp giải quyết việc dân sự (dành cho Hội đồng giải quyết việc dân sự)

  Mẫu số 14-DS

  Quyết định hoãn phiên họp giải quyết việc dân sự (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 15-DS

  Quyết định đình chỉ giải quyết việc dân sự

  Mẫu số 16-DS

  Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng giải quyết việc dân sự

  Mẫu số 17-DS

  Biên bản phiên họp giải quyết việc dân sự

  Mẫu số 18-DS

  Quyết định mở phiên họp giải quyết phúc thẩm giải quyết việc dân sự

  Mẫu số 19-DS

  Quyết định hoãn phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

  Mẫu số 20-DS

  Quyết định đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự

  Mẫu số 21-DS

  Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự

  Mẫu số 22-DS

  Biên bản phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

  Mẫu số 23-DS

  Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

  Mẫu số 24-DS

  Quyết định không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

  Mẫu số 25-DS

  Quyết định thông báo tìm kiếm

  Mẫu số 26-DS

  Quyết định tuyên bố

  Mẫu số 27-DS

  Quyết định hủy bỏ

  Mẫu số 28-DS

  Thông báo tìm kiếm

  Xem chi tiết Dự thảo Nghị quyết ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự cùng các biểu mẫu tại file đính kèm.

   
  7518 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  everwin (26/07/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận