Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP

Chủ đề   RSS   
 • #404235 28/10/2015

  dovanthang_phapluat

  Male
  Mầm

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:12/06/2014
  Tổng số bài viết (44)
  Số điểm: 755
  Cảm ơn: 21
  Được cảm ơn 20 lần


  Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP

  Chính phủ mới ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, theo quy định tại văn bản này, việc đánh giá và phân loại đối với viên chức còn nhiều bất cập, khó thực hiện theo Nghị định.

  Đối với công chức, tiêu chí đánh giá phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Điều 18) có các tiêu chí quy định tại các điểm từ a đến h, trong đó đáng chú ý là điểm h. Điểm h quy định: Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận. Các tiêu chí đánh giá ở mức độ còn lại như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Điều 19), Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (Điều 20) và Không hoàn thành nhiệm vụ (Điều 21), thì không bắt buộc phải có tiêu chí quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 18. Hay nói cách khác, tiêu chí đó chỉ áp dụng đối với công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không đạt tiêu chí đó thì công chức vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Nhưng đối với viên chức thì lại khác hoàn toàn. Từ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho đến hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ đều phải có tiêu chí quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 25. Điểm này quy định: Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận. Như vậy, nếu viên chức không có công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến thì sẽ bị xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ. Ở mỗi cơ quan, tỷ lệ những người có công trình khoa học, đề án, đề tài... chỉ chiếm từ 5-7%, nhiều lắm cũng chỉ khoảng 10% (đã bao gồm cả cộng sự). Như vậy, có đến khoảng 90% viên chức không hoàn thành nhiệm vụ vì không đáp ứng được tiêu chí này. Theo quy định hiện hành thì 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị buộc thôi việc. Do đó, quy định đánh giá và xếp loại đối với viên chức cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

   
  5952 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dovanthang_phapluat vì bài viết hữu ích
  hvquyen1 (28/10/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận