Đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng

Chủ đề   RSS   
 • #513122 30/01/2019

  Lunakhung123
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2016
  Tổng số bài viết (297)
  Số điểm: 2489
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 68 lần


  Đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng

  Ngày 17/01/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng. Theo đó:

  Nội dung tiêu chí đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng bao gồm:

  - Tiêu chí số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên

  + Người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên là người tập luyện mỗi tuần ít nhất 3 lần; mỗi lần tập luyện ít nhất 30 phút.

  + Tiêu chí số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của tổng số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên so với tổng số dân trên địa bàn.

  - Tiêu chí số gia đình thể thao

  + Gia đình thể thao là hộ gia đình có tổng số thành viên tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên chiếm từ 50% trở lên tổng số thành viên trong gia đình.

  +Tiêu chí số gia đình thể thao được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của tổng số gia đình thể thao so với tổng số hộ gia đình trên địa bàn.

  - Tiêu chí số cộng tác viên thể dục, thể thao

  + Cộng tác viên thể dục, thể thao là người có trình độ chuyên môn thể dục, thể thao thực hiện nhiệm vụ vận động, tổ chức, hướng dẫn mọi người tập luyện thể dục, biểu diễn, thi đấu thể thao và tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

  + Tiêu chí số cộng tác viên thể dục, thể thao được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của tổng số cộng tác viên thể dục, thể thao so với tổng số dân trên địa bàn.

  - Tiêu chí số câu lạc bộ thể thao

  + Câu lạc hộ thể thao

  + Tiêu chí số câu lạc bộ thể thao được xác định bằng tổng số câu lạc bộ thể thao cơ sở và cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn.

  - Tiêu chí số công trình thể thao

  + Số công trình thể thao:

  + Tiêu chí số công trình thể thao được xác định bằng tổng số công trình thể thao đang sử dụng cho hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn.

  - Tiêu chí số giải thể thao tổ chức hàng năm

  + Tiêu chí số giải thể thao tổ chức hàng năm được xác định bằng tổng số giải thể thao quần chúng được tổ chức trên địa bàn.

  + Tổng số giải thể thao quần chúng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 13 Luật Thể dục, thể thao được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao do Tổng cục Thể dục thể thao xác định.

  +Tổng số giải thể thao quần chúng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 13 Luật Thể dục, thể thao được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao do Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, xác định.

  Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 05/03/2019.

  Cập nhật bởi Lunakhung123 ngày 30/01/2019 05:38:46 CH Cập nhật bởi Lunakhung123 ngày 30/01/2019 05:36:58 CH
   
  1112 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #513206   30/01/2019

  Cũng theo quy định tại Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL thì việc đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng sẽ được thực hiện định kỳ mỗi năm một lần. Thời điểm ấn định thông tin đánh giá là ngày 31/10 hàng năm. Mốc thời gian để tính kỳ đánh giá đầu tiên là ngày 01/11/2019.

   
  Báo quản trị |  
 • #513340   31/01/2019

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1298)
  Số điểm: 11507
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 263 lần


  Thể dục thể thao là hoạt động tốt giúp rèn luyện sức khỏe, sắc đẹp. Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong đời sống, mối người trong quần chúng nếu ai cũng có ý thức tập luyện thể dục thể thao tốt thì là hoạt động khuyến khích được thực hiện.

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |