DanLuat 2015

Đánh gia giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ

Chủ đề   RSS   
 • #518864 25/05/2019

  hoangleminh111

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 825
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Đánh gia giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ

  Theo CV số 389 NGCBQLCSGD-NG NGÀY 28/3/2017 VỀ HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

  Thì 1 gv nghỉ chế độ thai sản theo quy định của luật lao động. BHXH trong thời gian nghỉ chế độ không tham gia BDTX đươc, khi đánh giá việc hoàn thành BDTX, Bộ phận đánh giá GV không hoàn thành và dẫn đến việc xếp loại viên chức, công chức bị ảnh hưởng .

  Bộ phận đánh giá GV không hoàn thành nhiệm vụ như vậy đúng hay sai

  Có hướng nào giải quyết cho trường hợp này không?

  Việc xếp loại viên chức, công chức của GV đó bị ảnh hưởng NTN ?

  Cập nhật bởi hoangleminh111 ngày 25/05/2019 04:19:50 CH
   
  133 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #518874   25/05/2019

  Lunakhung123
  Lunakhung123
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2016
  Tổng số bài viết (200)
  Số điểm: 1744
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 29 lần


  Việc đánh giá viên chức thực hiện theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP, cụ thể đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ được quy định tại Điều 26 được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 88/2017/NĐ-CP:
   
  "Điều 26. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ
   
  1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
   
  a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc
  hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
   
  b) Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, và d Khoản 1 Điều 25 Nghị định này.
   
  2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
   
  a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này, Điểm b và c Khoản 2 Điều 25 Nghị định này;
   
  b) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả."
   
  Điều này được hướng dẫn bởi Điểm 5.2 Khoản 5 Mục VII Hướng dẫn 1326/HD-UBDT năm 2015:
   
  "VII. Đánh giá phân loại viên chức 
   
  ... 
   
  5. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức 
   
  ... 
   
  5.2. Mức hoàn thành tốt nhiệm vụ 
   
  5.2.1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại, đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: 
   
  a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; 
   
  b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất; 
   
  c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc; 
   
  d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; 
   
  đ) Chủ trì hoặc tham gia ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận. 
   
  5.2.2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại, đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: 
   
  a) Các tiêu chí quy định tại mục 5.2.1; 
   
  b) Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc; 
   
  c) Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; 
   
  d) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả."
   
  Căn cứ các nội dung trên thì việc viên trong quá trình nghỉ thai sản là quyền của giáo viên. Nên trong trường hợp này, nếu viên chức mà chị nêu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì vẫn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
   
  Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc đánh giá cụ thể các tiêu chí sẽ phụ thuộc vào nhận định của cấp lãnh đạo. Xét trường hợp viên chức được nêu, trong một năm công tác, viên chức đã nghỉ 06 tháng thai sản theo quy định pháp luật. Trường hợp này hoàn toàn có thể lập luận rằng nếu không nghỉ thai sản thì viên chức có thể được giao rất nhiều nhiệm vụ hơn; thế nhưng vì viên chức nghỉ thai sản – chế độ nghỉ bắt buộc nên một lượng công việc theo chương trình, kê hoạch làm việc bị cắt giảm. Theo đó, nhiều cơ quan vẫn có thể chỉ xếp mức hoàn thành nhiệm vụ đối với những trường hợp công chức nghỉ 06 tháng thai sản - khi so sánh một cách hợp lý giữa số lượng công việc đã làm với số lượng công việc thông thường sẽ được giao. 
   
  Do đó, trường hợp này cũng không có căn cứ cụ thể để cho rằng giáo viên nghỉ thai sản không tham gia bồi dưỡng thường xuyên thì xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ mà chỉ căn cứ vào đánh giá chủ quan của cấp lãnh đạo.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #518945   26/05/2019

  Căn cứ vào điều 28 Nghị định 56/2015/ND-CP  quy định về Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì không quy định nào về việc viên chức nghỉ thai sản không tham gia bồi dưỡng thường xuyên bị đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

   
  Báo quản trị |