đăng ký MST TNCN cho vơi người lao động có thu nhập dưới 48tr/năm

Chủ đề   RSS   
 • #309589 16/02/2014

  nguyenhakt87

  Sơ sinh

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:19/03/2013
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  đăng ký MST TNCN cho vơi người lao động có thu nhập dưới 48tr/năm

  Chào luật sư!

  cho tôi hỏi công ty tôi ký hợp đồng với người lao động nhưng chưa đăng ký  MST cho họ vì thu nhập của họ dưới 48tr/năm nên tôi cho họ làm cam kết theo mẫu 23 , cho tôi hỏi tôi làm vậy có đúng ko. tôi đang làm hồ sơ quyet t oán thuế cho công ty. tôi tìm lại quyết toán thuế năm trước thị thấy kế toán cũ cũng không đăng ký MST cho những ngưới này mà vẫn quyết toán thuế cho họ được, trong năm 2012 và 2013 công ty tôi không phát sinh và cũng không nộp chut j veeff thuế tncn.

  xin luật sư hướng dẫn cụ thể cho tôi về trương hop này. tôi cảm ơn

   
  3049 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #328677   17/06/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Theo quy định trước khi Thông tư 111/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế vẫn châm trước cho những trường hợp chưa có MST nhưng có làm cam kết vẫn không phải nộp thuế TNCN. Nhưng từ ngày 1/10/2013 thì bắt buộc phải có.

  i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

  Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

  Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhânchưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

  Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

   
  Báo quản trị |