Đăng ký lại giấy khai sinh

Chủ đề   RSS   
  • #398076 31/08/2015

    Đăng ký lại giấy khai sinh

    Tôi đang làm cán bộ Tư pháp phường. Tôi muốn hỏi luật sư, nhờ luật sư tư vấn giúp tôi 1 việc như sau: Có 1 cô sinh năm 1959, có đăng ký khai sinh ban đầu tại UBOL - Thái Lan, được cơ quan có thẩm quyền Thái Lan cấp giấy khai sinh. Khoảng 3-4 tuổi về việt Nam sinh sống học tập cho đến nay. Nay cô này bị mất giấy khai sinh. Vậy UBND phường có đăng ký lại giấy khai sinh cho cô không? Nếu phường không có thẩm quyền thì ở đâu có thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh cho cô ấy. Tôi xin chân thành cảm ơn.

     
    2771 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận