DanLuat 2015

Đăng ký kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #359804 30/11/2014

  thetai2102

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/11/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đăng ký kinh doanh

  e muốn  mở 1 quán cafe vậy e cần đăng ký kinh doanh và làm những thủ tục nào xin chỉ giúp e với nhé luật sư

   
  2473 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #359813   30/11/2014

  nguyenvancong90tq
  nguyenvancong90tq
  Top 100
  Male
  Lớp 4

  Tuyên Quang, Việt Nam
  Tham gia:08/11/2013
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5047
  Cảm ơn: 67
  Được cảm ơn 217 lần


  chào bạn 

  dưới đây là thủ tục đăng kí hộ kinh doanh

  việc đăng kí hộ kinh doanh được quy định tại điều 52 nghị định số 43/2010/NĐ C về đăng kí doanh nghiệ theo đó việc đăng kí kinh doanh được thực hiện như sau

   

  1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

  a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

  b) Ngành, nghề kinh doanh;

  c) Số vốn kinh doanh;

  d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

  Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

  Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

  Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

  2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

  b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 56 Nghị định này;

  c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

  Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

  3. Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

  MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÍ HỘ KINH DOANH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  …………, ngày …... tháng …… năm ……..

  GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

  Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

  Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………………………………….. Giới tính: ................

  Sinh ngày: …../ …../ …… Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: ............................................

  Chứng minh nhân dân số: .........................................................................................................

  Ngày cấp: ……/ ……/ …….Nơi cấp: .........................................................................................

  Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):............................................................

  Số giấy chứng thực cá nhân: ....................................................................................................

  Ngày cấp: …../ …../ …….. Ngày hết hạn: ……./ ……/ ………. Nơi cấp: .......................................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:...............................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn: .................................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:...................................................................................

  Tỉnh/Thành phố: .......................................................................................................................

  Chỗ ở hiện tại:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:...............................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn: .................................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:...................................................................................

  Tỉnh/Thành phố: .......................................................................................................................

  Điện thoại: ……………………………………………………Fax: ......................................................

  Email: …………………………………………………………Website:................................................

  Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

  1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ............................................................................

  2. Địa điểm kinh doanh:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:...............................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn: .................................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..................................................................................

  Tỉnh/Thành phố:........................................................................................................................

  Điện thoại: …………………………………………………… Fax: .....................................................

  Email: ………………………………………………………… Website: ..............................................

  3. Ngành, nghề kinh doanh:..................................................................................................

  4. Vốn kinh doanh:

  Tổng số (bằng số; VNĐ): ..........................................................................................................

  Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

  Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

  - Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

  - Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

  - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

   

   

  Các giấy tờ gửi kèm:
  - ………………………
  - ………………………
  - ………………………

  ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
  (Ký và ghi họ tên)

   

  sau ki làm đủ hồ sơ như trên bạn đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc nếu huyện bạn không có Phòng Đăng ký kinh doanh thì bạn đến  Phòng Tài chính - Kế hoạch nhé

   

  Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-