DanLuat 2015

Đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần trước ngày Quyết định 51/2014/QĐ/TTg có hiệu lực

Chủ đề   RSS   
 • #355876 12/11/2014

  Đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần trước ngày Quyết định 51/2014/QĐ/TTg có hiệu lực

  Công ty tôi đã cổ phần hóa năm 2007, vốn Điều lệ hiện nay là 6,9 tỷ đồng, vốn của Nhà nước chiếm 31,78% VĐL. Vậy theo Quyết điịnh 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2014 thì Công ty tôi có phải thực hiện việc đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán hay không?

   
  1907 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #356710   15/11/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4652)
  Số điểm: 30928
  Cảm ơn: 603
  Được cảm ơn 1083 lần


  Mình đọc quyết định này thì không hiểu rõ lắm, nhưng bạn có thể xem tại phần đối tượng áp dụng

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ quản lý ngành), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập, bao gồm:

  a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế; công ty mẹ của tổng công ty nhà nước; công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con (sau đây gọi là công ty mẹ);

  b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập.

  2. Các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước góp tại các doanh nghiệp khác.

  3. Người đại diện theo ủy quyền tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác.

  4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư vốn nhà nước, quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và quản lý phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

  5. Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động ở những lĩnh vực có đặc thù về tài chính thì việc chuyển nhượng vốn thực hiện theo quy định đặc thù đó và quy định tại Quyết định này.

  6. Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ, các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của công ty mẹ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập quy định tại Khoản 1 Điều này vận dụng quy định tại Quyết định này để thực hiện thoái các khoản vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

   

  Nếu thuộc một trong những trường hợp trên thì mới phải tham gia lưu ký và đăng ký giao dịch trên Upcom

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-