DanLuat 2015

Đăng ký đầu tư và lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Chủ đề   RSS   
 • #366713 08/01/2015

  Đăng ký đầu tư và lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

  Kính thưa Luật sư!

  Đề nghị Luật sư tư vấn, trả lời giúp một số vấn đề sau:

  Đối với Dự án xây dựng công trình tưới, cấp nước, tiêu thoát nước phục vụ nông nghiệp thuộc có thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (theo Điểm g Khoản 1 Điều 29 Luật Đầu tư 2005). Như vậy, Dự án có phải lập dự án đầu tư và đăng ký đầu tư không?

  Dự án đã triển khai nhưng chưa Lập cam kết bảo vệ môi trường theo quy định. Theo quy định của Thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 thì Dự án phải lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo mẫu quy định tại Phụ lục 19a hay Phụ lục 19b của Thông tư 01/2012/TT-BTNMT?

  Xin trân trọng cảm ơn!

   
  1689 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #368505   21/01/2015

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2743)
  Số điểm: 29922
  Cảm ơn: 726
  Được cảm ơn 1064 lần


  Điều 49. Thủ tục thẩm tra đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện

  1. Thủ tục thẩm tra đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được quy định như sau:

  a) Hồ sơ dự án bao gồm giải trình điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng; nội dung đăng ký đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 45 của Luật này đối với dự án đầu tư trong nước hoặc khoản 2 Điều 46 của Luật này đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài;

  b) Nội dung thẩm tra bao gồm các điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng.

  2. Thủ tục thẩm tra đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ ba trăm tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được quy định như sau:

  a) Hồ sơ dự án bao gồm giải trình điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng; nội dung hồ sơ thẩm tra quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật này.

  b) Nội dung thẩm tra bao gồm các điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng và nội dung quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật này.

  Như vậy thuộc lĩnh ụực đầu tư có điều kệin thì phải lập dự án và qua thẩm tra.

  Phụ lục 19a 

  Cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở có dự án đầu tư 
  Phụ lục 19b 
  Cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở không có dự án đầu tư và có phát sinh chất thải sản xuất 
   
  Trường hợp của bạn là phải lập dự án đầu tư nên thực hiện theo Phụ lục 19a

   

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-