DanLuat
×

Thêm bình luận

Đăng ký BHXH không khớp với thang lương, bảng lương đã đăng ký trên phòng LĐ TBXH

(myhanh_ketoan179)

  •  5121
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…