DanLuat 2015

323 Trang «<321322323

Chuyên mục: Lao động   RSS RSS

Nhân sự phù hợp là Tài sản. Ngược lại là… của nợ. Pháp lý về “Tài sản” và “Của nợ” ở đây
CHỦ ĐỀ LỌC CHỦ ĐỀ: PHẢN HỒI LƯỢT XEM TIN NHẮN CUỐI
Các chủ đề khác

Trợ cấp thôi việc khi sang làm việc bên liên doanh?

Người gởi bennytruc

01 5.363
LS_NguyenThanhDam
10/07/2008

Người hưu trí có được yêu cầu cơ quan trả hồ sơ đang lưu giữ?

Người gởi nvbieu

01 3.731
Lsulethaithanh
09/07/2008

Hỏi Về Vấn Đề Bán Hàng Đa Cấp

Người gởi holoily

01 4.393
LS_Hongnguyen
03/07/2008

Trợ cấp thôi việc

Người gởi LeHuynhDuc

03 8.130
Lsulethaithanh
25/06/2008

Chi phí lao động tiền lương

Người gởi dangiayvun

03 8.000
LS_Hongnguyen
24/06/2008

Hưởng BHXH khi ngã

Người gởi levntower

01 4.588
LS_NguyenThanhDam
23/06/2008

Công ty tôi có được ghi lương trong HĐLĐ bằng USD?

Người gởi ThuyHo

03 13.808
LS_NguyenThanhDam
16/06/2008

Công chức xin làm kiêm nhiệm, chuyển công tác hay thôi việc?

Người gởi songkien

03 10.364
Lsulethaithanh
11/06/2008

Bồi thường chi phí đào tạo ngắn hạn (dưới 3 tháng) khi kết thúc HĐLĐ

Người gởi canthi_7x

05 8.825
lsnguyenhoanglinh
10/06/2008

Liên quan đến chế độ nghỉ hưu.

Người gởi ducbks

01 7.398
LS_NguyenThanhDam
04/06/2008

Ký lại HĐLĐ khi chia tách doanh nghiệp?

Người gởi tythuy20

03 8.291
LS_NguyenThanhDam
29/05/2008

công ty em đã hoạt động được gần 3 năm nhưng chưa đóng BHXH và các thủ tục về lđộng và tlương.

Người gởi dangiayvun

01 4.743
LS_Hongnguyen
29/05/2008

thâm niên công tác, trong đó có thời gian đi bộ đội

Người gởi songkien

01 11.306
LS_NguyenAnBinh
28/05/2008

Trong thgian ngừng việc từ Cty nhà nước đến lúc cổ phần và về hưu, có được trả lương ngừng việc hưởng 75% ko?

Người gởi huynhminhngoc

01 5.642
LS_NguyenAnBinh
25/04/2008

Trợ cấp thôi việc đối với kế tóan trưởng trong doanh nghiệp nhà nước

Người gởi Kimphuong_dn

01 6.603
LS_NguyenThanhDam
21/04/2008

Các khoản nào được nhận khi nghỉ hưu?

Người gởi tranvanlanh

01 7.611
ls_nguyenvanhau
03/04/2008

Bị chấm dứt hợp đồng lao động trái luật?

Người gởi lethigam_ms

01 5.237
ls_nguyenvanhau
03/04/2008

Chấm dứt hợp đồng lao động!

Người gởi lethigam_ms

01 6.567
ls_tranconglytao
03/04/2008

Tôi có thể ký kết HĐLĐ với cả hai công ty được không?

Người gởi Trojan

01 6.100
NguyenXuanHan
01/04/2008

Tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong công ty cổ phần.

Người gởi hieplak28

01 8.675
PhuongHao
01/04/2008
323 Trang «<321322323