DanLuat 2015

213 Trang «<45678910>»

Chuyên mục: Kế toán - Kiểm toán   RSS RSS

Bao gồm những thông tin về nghiệp vụ kế toán, kỹ năng hành nghề và những vấn đề về pháp luật kế toán - kiểm toán.
CHỦ ĐỀ LỌC CHỦ ĐỀ: PHẢN HỒI LƯỢT XEM TIN NHẮN CUỐI
Các chủ đề khác

Hướng dẫn ghi hóa đơn khi giao hàng cho bên thứ ba

Người gởi hoangyennhi196

01 845
TruongMinhToan
27/09/2018

HÓA ĐƠN GTGT

Người gởi beanpi

00 672
beanpi
26/09/2018

Giải pháp cho doanh nghiệp về tiền lương bảo hiểm 2018

Người gởi phuongthuy0511

01 775
huynhthu95
26/09/2018

Xuất hóa đơn trong liên danh thực hiện gói thầu

Người gởi MewBumm

00 3.304
MewBumm
15/09/2018

Re:Ai ký trên biên bản Hủy hóa đơn?

Người gởi haengsunglaw

01 1.104
TruongMinhToan
15/09/2018

Trích khấu hao tài sản cố định

Người gởi Ngant86

02 5.539
sunshine19
15/09/2018

Sử dụng dịch vụ có giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng có phải xuất hóa đơn ??

Người gởi baotoan2703

01 1.060
ntdieu
09/09/2018

Hóa đơn trên 20 triệu có bắt buộc phải chuyển khoản?

Người gởi lengocanhttcp

00 1.716
lengocanhttcp
06/09/2018

Kế toán trưởng Công ty mẹ không thể được bổ nhiệm ở Công ty con?

Người gởi Nuiphaolegal

00 59
Nuiphaolegal
31/08/2018

Hóa đơn GTGT

Người gởi trunie

00 1.032
trunie
31/08/2018

Hóa đơn GTGT

Người gởi trunie

05 1.373
trunie
28/08/2018

Tổng tiền thanh toán số lẻ

Người gởi minhquocrdg

01 1.071
GODFATHER_NBH
23/08/2018

Vấn đề hóa đơn đối với hộ kinh doanh

Người gởi namlak

00 1.054
namlak
23/08/2018

Xuất hóa đơn không thuộc ngành nghề đăng ký kinh doanh

Người gởi AnnieTong

01 3.588
ls.nthanhtu
22/08/2018

Các khoản giảm trừ thuế như điện thoại, cơm có được tính để giảm trừ trong thời gian thử việc

Người gởi NguyenNga09

02 1.237
NguyenNga09
21/08/2018

Có tính khấu hao đối với TSCĐ đem đi cho mượn không?

Người gởi linhtrang123456

01 1.543
thuylinh2311
15/08/2018

Có được kéo dài thời gian khấu hao tài sản cố định?

Người gởi linhtrang123456

01 901
thuylinh2311
15/08/2018

Cách chuyển đổi tỷ lệ trích khấu hao theo thông tư 162/2014/TT-BTC

Người gởi linhtrang123456

00 807
linhtrang123456
15/08/2018

Công ty cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có phải được TCT phê duyệt?

Người gởi thuychichu

00 2.842
thuychichu
15/08/2018

TSCĐ là nhà xưởng, xe ô tô doanh nghiệp cho thuê có được trích khấu hao không?

Người gởi linhtrang123456

00 1.119
linhtrang123456
15/08/2018
213 Trang «<45678910>»