DanLuat 2015
 

Dự thảo Luật mới

50 Trang «<6789101112>»

Chuyên mục: Dự thảo Luật mới   RSS RSS

Cùng bàn về những dự thảo luật mới để biết có thể tác động những gì, tác động đến ai, hay để tham gia góp ý cho cơ quan soạn thảo... Mời bạn xem và post tại đây
CHỦ ĐỀ LỌC CHỦ ĐỀ: PHẢN HỒI LƯỢT XEM TIN NHẮN CUỐI
Các chủ đề khác

03 sửa đổi, bổ sung cần lưu ý về lệ phí trước bạ

Người gởi MinhPig

00 810
MinhPig
03/09/2018

Hành nghề luật sư: Bổ sung 12 hành vi vi phạm và tăng mức xử lý

Người gởi TuyenBig

00 3.880
TuyenBig
30/08/2018

3 trường hợp phải Công khai lại thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu

Người gởi MinhPig

00 654
MinhPig
30/08/2018

Thay đổi quy chế về bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển với Công chức, viên chức ngành kiểm sát

Người gởi TuyenBig

01 613
Mydung0407
28/08/2018

Quy định mới về căn cứ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Người gởi MinhPig

00 836
MinhPig
23/08/2018

Cập nhật thay đổi về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Người gởi MinhPig

01 974
zich-nt
18/08/2018

Tăng lương tối thiểu vùng từ 160.000 đến 200.000

Người gởi MinhPig

01 713
nguyenanh1292
17/08/2018

Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Người gởi MinhPig

01 764
quytan2311
14/08/2018

Mức điều chỉnh cấp bù lương hưu đối với lao động nữ từ năm 2018 - 2021

Người gởi MinhPig

01 2.899
ldvamateur
13/08/2018

Sửa đổi 29 Luật có liên quan đến Luật quy hoạch

Người gởi TuyenBig

00 626
TuyenBig
11/08/2018

Hãy ủng hộ QUYỀN IM LẶNG

Người gởi Trojan

08 5.067
MayDuong
10/08/2018

Chiếm đoạt động vật hoặc hoặc sản phẩm, bộ phận của động vật sẽ xử lý HS

Người gởi TuyenBig

01 641
anhkhoayentam
08/08/2018

05 yêu cầu cơ bản của bệnh án điện tử

Người gởi MinhPig

01 767
anhkhoayentam
08/08/2018

Dự thảo: Đừng gọi "Khởi nghiệp" là "Startup"

Người gởi eyestorm

02 15.217
mongtho83
05/08/2018

04 thay đổi về danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan

Người gởi MinhPig

01 658
mongtho83
05/08/2018

Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với CB,CC,VC khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác

Người gởi TuyenBig

00 3.051
TuyenBig
02/08/2018

Luật THAHS: giải quyết trường hợp người hưởng án treo thay đổi nơi cư trú

Người gởi MinhPig

00 1.915
MinhPig
24/07/2018

Sẽ áp dụng mức thuế suất 0,4% với phần nhà trên 700 triệu

Người gởi TuyenBig

00 2.750
TuyenBig
23/07/2018

Quy trình tuyển chọn, tuyển dụng cán bộ Tòa án quân sự

Người gởi MinhPig

01 1.730
Mydung0407
19/07/2018

Phải sử dụng hóa đơn điện tử khi mua, bán hàng hóa, cung cấp DV

Người gởi TuyenBig

01 1.783
Mydung0407
17/07/2018