Thưa Luật sư, tôi đã đọc nhiều bài viết liên quan đến đàm phán hợp đồng và thương thảo hợp đồng.


 Đây là 2 khái niệm khác nhau được quy định trong Luật đấu thầu và Nghị định 85/20098/NĐ-CP, tuy nhiên đọc nhiều phân tích khá dài nhưng chung quy lại không nêu rõ được hai khái niệm khác nhau như thế nào?

Tôi vẫn hay nhầm lẫn hai khái niệm này và chưa giải thích được tại sao khái niệm Đàm phán hợp đồng chỉ có ở gói thầu tư vấn mà lại không có trong gói thầu xây lắp?

Xin luật sư tư vấn giúp cho.