DanLuat 2015

Đại diện ký hợp đồng thông qua thư ủy quyền

Chủ đề   RSS   
 • #357269 18/11/2014

  Hoangnhung82

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2014
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Đại diện ký hợp đồng thông qua thư ủy quyền

  Thông thường, đại diện ký kết hợp đồng là người đứng đầu công ty: tổng giám đốc/ giám đốc. Ngoài ra, tổng giám đốc/ giám đốc có thể trao quyền cho người khác đại diện ký kết hợp đồng thông qua người được tổng giám đốc/ giám đốc ủy quyền ký hợp đồng.

  Mỗi công ty có quyền dùng một form mẫu thư ủy quyền khác nhau để thực hiện việc ủy quyền của tổng giám đốc/ tổng giám đốc cho những người được ủy quyền.

  Tuy nhiên thư ủy quyền phải thể hiện được những nội dung sau:

  1.   Tên công ty/tổ chức

  2.   Địa chỉ công ty/tổ chức

  3.    Người ủy quyền: Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện ủy quyền (tổng giám đốc/ giám đốc)

  Ghi rõ: họ tên đầy đủ, giấy tờ thể hiện năng lực hành vi dân sự (CMT, số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài))

  Chức danh trong công ty:  là người đại diện hợp pháp theo pháp luật của công ty

  4.   Người được ủy quyền:

  Ghi rõ:họ tên đầy đủ, giấy tờ thể hiện năng lực hành vi dân sự (CMT, số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài))

   Chức danh trong công ty

  5.   Phạm vi công việc được ủy quyền:

  -          Nội dung ủy quyền: thay mặt người đại diện pháp luật của công ty ký hợp đồng

  -          Loại hợp đồng được ủy quyền ký trong giao dịch

  6.   Quyền và nghĩa vụ của người được ủy quyền:

  -          Được ký hợp đồng theo nội dung được ủy quyền

  -          Chỉ thực hiện công việc trong phạm vi được ủy quyền

  -          Cam kết bảo mật thông tin đối với các nội dung công việc được ủy quyền

  7.   Hiệu lực của thư ủy quyền:

  -          Thời hạn áp dụng việc ủy quyền:

  Thời điểm người ủy quyền trao quyền cho người được ủy quyền và thời điểm kết thúc việc ủy quyền này. 

   
  1961 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-