Đại biểu Quốc hội được có bao nhiêu quốc tịch?

Chủ đề   RSS   
 • #555718 26/08/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 740 lần


  Đại biểu Quốc hội được có bao nhiêu quốc tịch?

  Đại biểu Quốc hội được có bao nhiêu quốc tịch?

  Ảnh minh họa: Đại biểu Quốc hội được có bao nhiêu quốc tịch?

  Liên quan đến tiêu chuẩn để trở thành đại biểu Quốc hội tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định như sau:               

  - Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  - Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

  - Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

  - Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

  - Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

  Ngày 19/6, Quốc hội đã thông qua luật tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021), theo đó Luật bổ sung tiêu chuẩn đối với Đại biểu Quốc hội là:

  “- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”

  Theo Trưởng Ban Công tác Đại biểu Trần Văn Tuý, trong Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) cũng đã có quy định rõ về việc là ĐBQH thì không được có 2 quốc tịch. Điều này được quy định rõ trong Luật Tổ chức Quốc hội (Sửa đổi) áp dụng cho nhiệm kỳ mới.

  "Trước đó, tuy không có quy định trong Luật này nhưng tinh thần một ĐBQH là không được có 2 quốc tịch" - ông Tuý lưu ý.

   
  2567 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #558921   28/09/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 97 lần


  Hồi trước đi học giảng viên cũng có nói sơ qua về vấn đề này nhưng mình chỉ nhớ hình như là đại biểu quốc hội không được có quá 02 quốc tịch và phải mang quốc tịch Việt Nam. Qua bài viết của bạn, mình đã hiểu rõ hơn về vấn đề này. Hi vọng sẽ có thêm nhiều bài viết bổ ích khác như thế này.

   
  Báo quản trị |  
 • #558940   28/09/2020

  jellannm
  jellannm
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (541)
  Số điểm: 3551
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 69 lần


  Trước giờ cứ nghĩ việc Đại biểu Quốc hội chỉ được phép có một quốc tịch Việt Nam là chuyện hiển nhiên, không ngờ là không có quy định về vấn đề này. Từ ngày 01/01/2021 trở đi mới bắt buộc một quốc tịch duy nhất, việc quy định cụ thể trong Luật là điều thiết thực.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #558946   28/09/2020

  katkumhat
  katkumhat
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1700
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 19 lần


  Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Đại biểu Quốc hội bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội.

   
  Báo quản trị |  
 • #558982   28/09/2020

  yuhcudd
  yuhcudd
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/06/2020
  Tổng số bài viết (257)
  Số điểm: 1475
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 20 lần


  Đại biểu quốc hội cũng là công dân, không phải là công dân đặc biệt, cho nên luật cần có quy định riêng đối với người ứng cử đại biểu quốc hội và các cơ quan nhà nước khác. Đối với những người có liên quan đến lĩnh vực quản lý cần phải xem xét kỹ lý do mang hai quốc tịch. 

   
  Báo quản trị |  
 • #559163   29/09/2020

  Đại biểu quốc hội là người đại diện cho nhân để đưa ra ý kiến của mình về các công việc trọng đại của đát nước.  Một quốc tịch là dấu hiệu tiêu biểu để cho thấy họ trung thành tuyệt đối với lợi ích quốc gia mình mang quốc tịch.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #563808   29/11/2020

  Pháp luật Việt Nam hiện hành không cho phép đại biểu Quốc hội được mang hai quốc tịch.

  Theo đó, đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chỉ là người có Quốc tịch Việt Nam. Bởi vậy, đại biểu nào mang hai quốc tịch thì buộc phải thôi quốc tịch hoặc thôi đại biểu Quốc hội.

  Trường hợp khai báo gian dối, không đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội mà không xin thôi đại biểu quốc hội thì có thể bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội theo quy định tại Điều 40 Luật tổ chức Quốc hội.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #563810   29/11/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (512)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Về vấn đề Đại biểu Quốc hội được có bao nhiêu quốc tịch nêu trên, theo quan điểm cá nhân của mình thì đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chỉ là người có Quốc tịch Việt Nam để tránh bị ảnh hưởng từ pháp luật từ nước mang quốc tịch thứ hai.

   
  Báo quản trị |