Việc tiền điện tháng 5 tăng đột biến đang xôn xao dư luận, cứ hỏi 2 nhà thì cả 2 hoặc 1 nhà bị. sau khi khảo sát 1 vòng các khu phố, chung cư (có anh em, bạn bè, bà con) e nhận thấy: 
- các hộ tiêu thụ điện ít tăng không đáng kể
- các hộ đặt công tơ hở không bị tăng

e đã mượn hóa đơn tiền điện của 1 số hộ từ tháng 2 đên nay để phân tích, nhận thấy:
1. các chỉ số điện kế tiếp các tháng luôn khớp nhau . Như vậy không có chuyện ghi gian lận số.
2. Hầu hết các hộ đều có lượng tiêu thụ điện tháng 3,4 rất thấp (so với tháng 1,2). Như nhà e 2 tháng 3+4 nộp ~700k (kể cả tiền phạt 10% nộp chậm) trong khi tháng 5 là 1.1tr.

Vì vậy e có thể kết luận như sau: 
đây là sự ăn cướp tiền dân có tổ chức. bọn chúng ghi tụt chỉ số điện các tháng 3,4, sau đó dồn vào tháng 5 để ăn tiền lũy kế (số càng cao càng nộp nhiều). Tổng chỉ số điện 3 tháng 3,4,5 vẫn luôn đúng. nhưng tháng 5 phải gánh chịu cho 2 tháng 3,4 nên bị tăng vọt do phần lũy kế.

Ngẫm lại, e thấy việc này cũng đã xảy ra từ lâu. thỉnh thoảng có 1,2 tháng tiền điền thấp, tháng kế tiếp lại tăng vọt.