DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
×

Thêm bình luận

Đã ký hợp đồng thử việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

(lanbkd)

>>>Thời gian thử việc có được nghỉ phép hằng năm không?

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm 2013 quy định về tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tìm được việc làm. Và quy định trên được hướng dẫn cụ thể bởi khoản 1 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 21. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

b) Có việc làm.

Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

–  Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

–  Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;

–  Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

 

Với các quy định trên, chúng ta kết luận rằng thời gian thử việc không được coi là có việc làm. Do đó, trong thời gian thử việc người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau khi hết thời gian thử việc:

 –  Trường hợp tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động mà hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên thì người lao động sẽ bị chấm dứt việc hưởng trợ cấp thất nghiệp.

–  Trường hợp tìm được việc làm mới trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu. Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp (khoản 5 Điều 21 Nghị định 28/2015NĐ-CP).

 

  •  1354
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…