Đã có Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn mức lương cơ sở

Chủ đề   RSS   
 • #427943 16/06/2016

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 37298
  Cảm ơn: 43
  Được cảm ơn 1007 lần
  SMod

  Đã có Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn mức lương cơ sở

  Bộ Nội vụ vừa chính thức công bố Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, sẽ có hiệu lực từ 01/8/2016.

  Một số điểm chính đáng chú ý của Thông tư 05/2016/TT-BNV:

  Hướng dẫn cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí

  1. Đối với cán bộ, công chức hưởng lương NSNN làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội cấp Trung ương, tỉnh, huyện và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; công chức trong bộ máy lãnh đạo quản lý và viên chức hưởng lương từ quỹ đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công, viên chức hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định đến làm việc tại hội, tổ chức phi Chính phủ, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP và Nghị định 29/2013/NĐ-CP; giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Quyết định 60/2011/QĐ-TTg:

  Mức lương thực hiện từ 01/5/2016 = mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng.

  Phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

  Mức phụ cấp thực hiện từ 01/5/2016 = mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng.

  Phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

  Mức phụ cấp thực hiện từ 01/5/2016 = [mức lương thực hiện từ 01/5/2016 + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 01/5/2016 (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 01/5/2016] x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

  Phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên quy định hiện hành

  Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ 01/5/2016 = mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng x hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

  2. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được hưởng hoạt động phí

  Mức lương thực hiện từ 01/5/2016 = mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng x hệ số hoạt động phí theo quy định.

  3. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố

  Từ 01/5/2016, quỹ phụ cấp được ngân sách Trung ương khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố được tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Nghị định 29/2013/NĐ-CP.

  4. Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu

  Nếu làm việc thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì theo hướng dẫn của các Bộ này.

  Nếu làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội thì thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính như mục 1.

  Hướng dẫn xác định mức lương cơ sở cho cán bô, công viên chức có hệ số lương từ 2.34 trở xuống đã được tăng lương tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP

  Đó nếu tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng của tháng 5/2016 thấp hơn tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp lương (nếu có) và tiền lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền lương đã hưởng của tháng 4/2016.

  Mức chênh lệch này không dùng tính đóng BHXH, BHYT, BHTN và các loại phụ cấp lương.

  Các mức lương, phụ cấp và hoạt động phí được tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng từ 01/5/2016.

  Xem chi tiết Thông tư 05/2016/TT-BNV tại file đính kèm.

   
  19297 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận