DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đã có Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp về Doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty

Nghị định 47/2021/NĐ-CP

Nghị định 47/2021/NĐ-CP

Ngày 1/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Nghị định này quy định các nội dung liên quan đến doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng an ninh.

Nổi bật trong văn bản này là quy định về việc Sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty, cụ thể:

(1) Việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp bao gồm trường hợp sau:

a) Cùng góp vốn để thành lập doanh nghiệp mới.

b) Cùng mua phần vốn góp, mua cổ phần của doanh nghiệp đã thành lập,

c) Cùng nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của các thành viên, cổ đông của doanh nghiệp đã thành lập.

(2) Doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn Nhà nước theo khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

(3) Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của công ty chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp khi đề xuất, quyết định góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty khác và cũng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra cho công ty khi vi phạm quy định tại khoản này.

(4) Cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối đăng ký thay đổi thành viên, cổ | đông công ty nếu trong quá trình thụ lý hồ sơ phát hiện việc góp vốn, mua cổ phần thành lập doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp liên quan vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp.

Nghị định này còn ban hành kèm theo Danh mục ngành, lĩnh vực hoặc địa bàn phục vụ Quốc phòng, an ninh do Doanh nghiệp Quốc phòng, an ninh thực hiện.

Nghị định 47/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày ký và bãi bỏ các văn bản sau:

- Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước.

- Nghị định 93/2015/NĐ-CP tổ chức, quản lý và hoạt động của Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

- Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp.

- Quyết định 35/2013/QĐ-TTg ngày 7/6/2013 ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Xem toàn văn Nghị định tại file đính kèm dưới đây.

  •  3049
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

Có thể bạn quan tâm

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…