DanLuat 2015

Đã có doanh nghiệp của luật gia nào kiện cơ quan thuế, ĐKKD chưa ạ

Chủ đề   RSS   
 • #435554 09/09/2016

  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  Đã có doanh nghiệp của luật gia nào kiện cơ quan thuế, ĐKKD chưa ạ

  Đã có doanh nghiệp của luật gia nào kiện cơ quan thuế, ĐKKD chưa ạ. Em nghĩ kiện mới thể hiện sự tự tin của tổ chức hành nghề đó. Em thấy cơ quan nhà nước, mà trực tiếp là cơ quan thuế, cơ quan ĐKKD năng lực công chức yếu quá, quy định thì cứ suy diễn theo ý chủ quan của mình, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, hành lên hành xuống.

  Ở phía doanh nghiệp (kể cả tổ chức tư vấn) cũng yếu về con người, yếu về kiến thức, rất hay đi cửa chứ ít khi làm cho đến cùng. Thế nên nhiều khi luật là đủ rõ nhưng cũng thực thi theo ... lệ. Nên em xin hỏi có luật gia nào hay tổ chức của luật gia nào đủ bản lĩnh và sẵn sàng hay đã từng tố tụng cơ quan nhà nước (thuế, đăng ký kinh doanh) chưa ạ cho em xin ít cảm tưởng với ạ

   
  2683 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #435559   09/09/2016

  Anlhk33-DLU
  Anlhk33-DLU
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (834)
  Số điểm: 7856
  Cảm ơn: 215
  Được cảm ơn 331 lần


  Chào bạn 

  Năm 2011 khi tôi còn làm việc tại Văn phòng Luật sư Bá Tánh thì trưởng văn phòng Luật sư Lê Cao Tánh đã kiện Chi cục thuế thành phố Đà Lạt với nội dung cụ thể như sau:

  Theo đơn khởi kiện và bản tự khai của người khởi kiện trình bày: 
  Ngày 21/11/2011 Chi cục Trưởng Chi cục Thuế T.P Đà Lạt ban hành Quyết định số 377/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với Văn phòng Luật sư Bá Tánh với mức phạt tiền là 6.000.000đ. 
  Do không đồng ý nên Văn phòng Luật sư Bá Tánh yêu cầu hủy toàn bộ quyết định nói trên với lý do Văn phòng Luật sư Bá Tánh nộp báo cáo sử dụng hóa đơn vào ngày 25/10/2011 là không trái với quy định, vì theo quy định tại tại Điều 25 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 quy định: Hàng quý, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu của quý tiếp theo. Mà hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng nộp vào ngày 20 của tháng sau. Như vậy, thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý III/2011 là ngày 20/11/2011, Văn phòng luật sư Bá Tánh nộp báo cáo ngày 26/10/2011 vẫn được xem là trong hạn, không vi phạm.
  Theo bản tự khai của đại diện người bị kiện trình bày:
  Theo Biên bản vi phạm pháp luật về hóa đơn số 01/11/HC-AC ngày 15/11/2011 của Chi cục Thuế T.P Đà Lạt thì văn phòng Luật sư Bá Tánh nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý 3/2011 vào ngày 26/10/2011, căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, ngày 21/11/2011 Chi cục Trưởng Chi cục Thuế T.P Đà Lạt ban hành Quyết định số 377/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm pháp luật về hóa đơn, bán hàng hóa, dịch vụ đối với Văn phòng Luật sư Bá Tánh với mức phạt tiền là 6.000.000đ là đúng quy định. Cụ thể:
  Tại điểm e khoản 2 Điều 21 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định: Tổ chức, các nhân bán hàng hóa, dịch vụ có nghĩa vụ nộp báo cáo việc sử dụng hóa đơn cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp theo quy định của Bộ tài chính.
  Thời hạn nộp báo cáo theo Khoản 1 Điều 32 của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định: “Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng” và Thông báo số 290/TB-TCT ngày 15/12/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn: “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I sẽ nộp chậm nhất là ngày 20/4, Quý II là ngày 20/7, Quý 3 là ngày 20/10 và Quý IV là ngày 20/1 của năm sau…”. Do đó không chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện.
  Tại phiên tòa hôm nay: 
  Người khởi kiện giữ nguyên yêu cầu khởi kiện; đại diện người bị kiện không chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện.
  Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa có ý kiến việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án là đúng theo quy định.
  XÉT THẤY
  Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định:
  Về thẩm quyền: Căn cứ khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 29 của Luật tố tụng Hành chính thì khiếu kiện Quyết định số 377/QĐ-XPHC ngày 21/11/2011 của Chi cục trưởng Chi Cục Thuế Thành phố Đà Lạt thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Thành phố Đà Lạt.
  Về thời hiệu khởi kiện: Sau khi nhận được Quyết định số 377/QĐ-XPHC ngày 21/11/2011 của Chi cục trưởng Chi Cục Thuế T.P Đà Lạt, ngày 23/11/2011 Văn phòng Luật sư Bá Tánh có đơn khởi kiện tại Tòa án, theo qui định tại khỏan 1 Điều 103; Điểm a khỏan 2 Điều 104 Luật tố tụng Hành chính thì thời hiệu khởi kiện vẫn còn.
  Về nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Theo biên bản vi phạm pháp luật về hóa đơn ngày 15/11/2011 của Chi cục Thuế Thành phố Đà Lạt thì Văn phòng Luật sư Bá Tánh nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3/2011 cho Chi cục Thuế Thành phố Đà Lạt vào ngày ngày 26/10/2011. Căn cứ biên bản này và Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, ngày 21/11/2011 Chi Cục trưởng Chi cục Thuế T.P Đà Lạt ban hành Quyết định số 377/QĐ-XPHC về việc xử phạt Văn phòng Luật sư Bá Tánh về hành vi nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3/2011 không đúng quy định.
  Xét yêu cầu của người khởi kiện thì thấy rằng: Theo quy định tại khoản 2 Điều 24, Điều 25 của Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định: Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Và theo Điều 32 của Luật quản lý thuế và điểm a khoản 3 Điều 9 của Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn quy định một số điều của Luật quản lý thuế thì: Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Như vậy, thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý 3/2011 là nộp cùng hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý 4 (tức tháng 10/2011), và thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng 10/2011 chậm nhất vào ngày 20 của tháng tiếp theo, tức là ngày 20/11/2011. Do đó Văn phòng Luật sư Bá Tánh nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3/2011 vào ngày 26/10/2011 là còn trong hạn luật định.
  Đại diện người bị kiện nại rằng việc áp dụng, căn cứ xử phạt như trên là thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo số 290/TB-TCT ngày 15/12/2010 của Tổng cục thuế là không có căn cứ, vì hướng dẫn này sai với quy định tại Điều 32 của Luật quản lý thuế và điểm a khoản 3 Điều 9 của Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính.
  Từ những nhận định trên, cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Văn phòng Luật sư Bá Tánh, hủy quyết định số 377/QĐ-XPHC ngày 21/11/2011 của Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thành phố Đà Lạt.
  Về án phí: Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Văn phòng Luật sư Bá Tánh nên Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thành phố Đà Lạt phải chịu án phí hành chính sơ thẩm theo quy định.
  Vì các lẽ trên;
  QUYẾT ĐỊNH
  - Căn cứ khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 29, khỏan 1 Điều 103; Điểm a khỏan 2 Điều 104; Điều 163 Luật tố tụng Hành chính và khỏan 1 Điều 34 của Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án;
  - Căn cứ Điều 32 của Luật quản lý thuế và điểm a khoản 3 Điều 9 của Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn quy định một số điều của Luật quản lý thuế;
  - Căn cứ khoản 2 Điều 24, Điều 25 của Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  Tuyên xử:
  Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Văn phòng Luật sư Bá Tánh, hủy Quyết định số 377/QĐ-XPHC ngày 21/11/2011 về việc xử phạt vi phạm pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của Chi cục trưởng Chi Cục Thuế thành phố Đà Lạt đối với Văn phòng Luật sư Bá Tánh.
  Về án phí: 
  Chi cục trưởng Chi Cục Thuế thành phố Đà Lạt phải nộp 200.000đ tiền án phí Hành chính sơ thẩm của vụ án.
  Hòan trả cho Văn phòng Luật sư Bá Tánh 200.000đ tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu số 06180 ngày 15/03/2012 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Đà Lạt.
  Đây là trường hợp tôi đã từng làm việc bạn tham khảo.
  Trân trọng!

  Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đến với bạn.

  Hotline: 0989.422.798. Luật sư - Hãng luật Hai Nguyen & Cộng Sự. Lya BuilDing, phòng 12 A, Chung cư Viện chiến lược Bộ Công An, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Website: http://lamchuphapluat.vn/

  Tư vấn luật miễn phí: http: http://duongleuocan.blogspot.com/

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Anlhk33-DLU vì bài viết hữu ích
  Mickeycute (11/09/2016)
 • #435650   11/09/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  Anlhk33-DLU viết:

  Chào bạn 

  Năm 2011 khi tôi còn làm việc tại Văn phòng Luật sư Bá Tánh thì trưởng văn phòng Luật sư Lê Cao Tánh đã kiện Chi cục thuế thành phố Đà Lạt với nội dung cụ thể như sau:

  Theo đơn khởi kiện và bản tự khai của người khởi kiện trình bày: 
  Ngày 21/11/2011 Chi cục Trưởng Chi cục Thuế T.P Đà Lạt ban hành Quyết định số 377/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với Văn phòng Luật sư Bá Tánh với mức phạt tiền là 6.000.000đ. 
  Do không đồng ý nên Văn phòng Luật sư Bá Tánh yêu cầu hủy toàn bộ quyết định nói trên với lý do Văn phòng Luật sư Bá Tánh nộp báo cáo sử dụng hóa đơn vào ngày 25/10/2011 là không trái với quy định, vì theo quy định tại tại Điều 25 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 quy định: Hàng quý, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu của quý tiếp theo. Mà hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng nộp vào ngày 20 của tháng sau. Như vậy, thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý III/2011 là ngày 20/11/2011, Văn phòng luật sư Bá Tánh nộp báo cáo ngày 26/10/2011 vẫn được xem là trong hạn, không vi phạm.
  Theo bản tự khai của đại diện người bị kiện trình bày:
  Theo Biên bản vi phạm pháp luật về hóa đơn số 01/11/HC-AC ngày 15/11/2011 của Chi cục Thuế T.P Đà Lạt thì văn phòng Luật sư Bá Tánh nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý 3/2011 vào ngày 26/10/2011, căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, ngày 21/11/2011 Chi cục Trưởng Chi cục Thuế T.P Đà Lạt ban hành Quyết định số 377/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm pháp luật về hóa đơn, bán hàng hóa, dịch vụ đối với Văn phòng Luật sư Bá Tánh với mức phạt tiền là 6.000.000đ là đúng quy định. Cụ thể:
  Tại điểm e khoản 2 Điều 21 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định: Tổ chức, các nhân bán hàng hóa, dịch vụ có nghĩa vụ nộp báo cáo việc sử dụng hóa đơn cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp theo quy định của Bộ tài chính.
  Thời hạn nộp báo cáo theo Khoản 1 Điều 32 của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định: “Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng” và Thông báo số 290/TB-TCT ngày 15/12/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn: “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I sẽ nộp chậm nhất là ngày 20/4, Quý II là ngày 20/7, Quý 3 là ngày 20/10 và Quý IV là ngày 20/1 của năm sau…”. Do đó không chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện.
  Tại phiên tòa hôm nay: 
  Người khởi kiện giữ nguyên yêu cầu khởi kiện; đại diện người bị kiện không chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện.
  Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa có ý kiến việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án là đúng theo quy định.
  XÉT THẤY
  Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định:
  Về thẩm quyền: Căn cứ khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 29 của Luật tố tụng Hành chính thì khiếu kiện Quyết định số 377/QĐ-XPHC ngày 21/11/2011 của Chi cục trưởng Chi Cục Thuế Thành phố Đà Lạt thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Thành phố Đà Lạt.
  Về thời hiệu khởi kiện: Sau khi nhận được Quyết định số 377/QĐ-XPHC ngày 21/11/2011 của Chi cục trưởng Chi Cục Thuế T.P Đà Lạt, ngày 23/11/2011 Văn phòng Luật sư Bá Tánh có đơn khởi kiện tại Tòa án, theo qui định tại khỏan 1 Điều 103; Điểm a khỏan 2 Điều 104 Luật tố tụng Hành chính thì thời hiệu khởi kiện vẫn còn.
  Về nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Theo biên bản vi phạm pháp luật về hóa đơn ngày 15/11/2011 của Chi cục Thuế Thành phố Đà Lạt thì Văn phòng Luật sư Bá Tánh nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3/2011 cho Chi cục Thuế Thành phố Đà Lạt vào ngày ngày 26/10/2011. Căn cứ biên bản này và Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, ngày 21/11/2011 Chi Cục trưởng Chi cục Thuế T.P Đà Lạt ban hành Quyết định số 377/QĐ-XPHC về việc xử phạt Văn phòng Luật sư Bá Tánh về hành vi nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3/2011 không đúng quy định.
  Xét yêu cầu của người khởi kiện thì thấy rằng: Theo quy định tại khoản 2 Điều 24, Điều 25 của Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định: Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Và theo Điều 32 của Luật quản lý thuế và điểm a khoản 3 Điều 9 của Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn quy định một số điều của Luật quản lý thuế thì: Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Như vậy, thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý 3/2011 là nộp cùng hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý 4 (tức tháng 10/2011), và thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng 10/2011 chậm nhất vào ngày 20 của tháng tiếp theo, tức là ngày 20/11/2011. Do đó Văn phòng Luật sư Bá Tánh nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3/2011 vào ngày 26/10/2011 là còn trong hạn luật định.
  Đại diện người bị kiện nại rằng việc áp dụng, căn cứ xử phạt như trên là thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo số 290/TB-TCT ngày 15/12/2010 của Tổng cục thuế là không có căn cứ, vì hướng dẫn này sai với quy định tại Điều 32 của Luật quản lý thuế và điểm a khoản 3 Điều 9 của Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính.
  Từ những nhận định trên, cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Văn phòng Luật sư Bá Tánh, hủy quyết định số 377/QĐ-XPHC ngày 21/11/2011 của Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thành phố Đà Lạt.
  Về án phí: Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Văn phòng Luật sư Bá Tánh nên Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thành phố Đà Lạt phải chịu án phí hành chính sơ thẩm theo quy định.
  Vì các lẽ trên;
  QUYẾT ĐỊNH
  - Căn cứ khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 29, khỏan 1 Điều 103; Điểm a khỏan 2 Điều 104; Điều 163 Luật tố tụng Hành chính và khỏan 1 Điều 34 của Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án;
  - Căn cứ Điều 32 của Luật quản lý thuế và điểm a khoản 3 Điều 9 của Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn quy định một số điều của Luật quản lý thuế;
  - Căn cứ khoản 2 Điều 24, Điều 25 của Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  Tuyên xử:
  Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Văn phòng Luật sư Bá Tánh, hủy Quyết định số 377/QĐ-XPHC ngày 21/11/2011 về việc xử phạt vi phạm pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của Chi cục trưởng Chi Cục Thuế thành phố Đà Lạt đối với Văn phòng Luật sư Bá Tánh.
  Về án phí: 
  Chi cục trưởng Chi Cục Thuế thành phố Đà Lạt phải nộp 200.000đ tiền án phí Hành chính sơ thẩm của vụ án.
  Hòan trả cho Văn phòng Luật sư Bá Tánh 200.000đ tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu số 06180 ngày 15/03/2012 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Đà Lạt.
  Đây là trường hợp tôi đã từng làm việc bạn tham khảo.
  Trân trọng!

  Rất hay. Nhưng sau vụ đó thì Văn phòng Luật sư như đề cập trên có bị thuế địa phương "chăm sóc" đặc biệt không bác Anlhk33-DLU ới ơi ...

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Mickeycute vì bài viết hữu ích
  Anlhk33-DLU (12/09/2016)
 • #435691   12/09/2016

  Anlhk33-DLU
  Anlhk33-DLU
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (834)
  Số điểm: 7856
  Cảm ơn: 215
  Được cảm ơn 331 lần


  Chào bạn

  Kể từ thời điểm khởi kiện đến khi kết thúc vụ án thì tôi thấy bên Thuế không có ho he gì nữa mặc dù rất cay đấy. Nếu doanh nghiệp có đội ngũ luật sư chuẩn, hoặc pháp chế giỏi thì bên thuế rất quan ngại sâu sắc. hihi. Còn ngược lại không có đội ngũ chuẩn mà kiện ra thì dễ bị đánh phủi đầu lắm.

  Một vài trao đổi.

  Trân trọng!

  Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đến với bạn.

  Hotline: 0989.422.798. Luật sư - Hãng luật Hai Nguyen & Cộng Sự. Lya BuilDing, phòng 12 A, Chung cư Viện chiến lược Bộ Công An, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Website: http://lamchuphapluat.vn/

  Tư vấn luật miễn phí: http: http://duongleuocan.blogspot.com/

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Anlhk33-DLU vì bài viết hữu ích
  Mickeycute (12/09/2016)
 • #435726   12/09/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  Anlhk33-DLU viết:

  Chào bạn

  Kể từ thời điểm khởi kiện đến khi kết thúc vụ án thì tôi thấy bên Thuế không có ho he gì nữa mặc dù rất cay đấy. Nếu doanh nghiệp có đội ngũ luật sư chuẩn, hoặc pháp chế giỏi thì bên thuế rất quan ngại sâu sắc. hihi. Còn ngược lại không có đội ngũ chuẩn mà kiện ra thì dễ bị đánh phủi đầu lắm.

  Một vài trao đổi.

  Trân trọng!

  Vâng, nhưng một điều đáng buồn là số lượng DN sẵn sàng tố tụng cơ quan thuế, ĐKKD như mò sao đáy biển ạ. Cứ 10.000 DN mới có 01 DN đủ bản lĩnh phản công ạ. Vì đa phần sợ (dù có pháp chế)

   
  Báo quản trị |  
 • #435732   12/09/2016

  Mickeycute viết:

   

  Anlhk33-DLU viết:

   

  Chào bạn

  Kể từ thời điểm khởi kiện đến khi kết thúc vụ án thì tôi thấy bên Thuế không có ho he gì nữa mặc dù rất cay đấy. Nếu doanh nghiệp có đội ngũ luật sư chuẩn, hoặc pháp chế giỏi thì bên thuế rất quan ngại sâu sắc. hihi. Còn ngược lại không có đội ngũ chuẩn mà kiện ra thì dễ bị đánh phủi đầu lắm.

  Một vài trao đổi.

  Trân trọng!

   

   

  Vâng, nhưng một điều đáng buồn là số lượng DN sẵn sàng tố tụng cơ quan thuế, ĐKKD như mò sao đáy biển ạ. Cứ 10.000 DN mới có 01 DN đủ bản lĩnh phản công ạ. Vì đa phần sợ (dù có pháp chế)

  Cơ sở đâu bạn dám khẳng định 10.000 DN thì chỉ có 01 doanh nghiệp bản lĩnh. Bạn dựa vào đâu để khẳng định đa số các DN im lặng là sợ

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email, skype hoặc điện thoại.

  Email: lstrantrongqui@gmail.com

  Skype: QUI.LHLF

  ĐTDĐ: 0906 530 214

   
  Báo quản trị |  
 • #435745   13/09/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  LSTranTrongQui viết:

  Cơ sở đâu bạn dám khẳng định 10.000 DN thì chỉ có 01 doanh nghiệp bản lĩnh. Bạn dựa vào đâu để khẳng định đa số các DN im lặng là sợ

  Im lặng là sợ. Cũng giống như Tàu chiếm biển đảo Việt Nam. Việt Nam im lặng là sợ. Nhật nó KHÔNG SỢ nó bật lại. Việt Nam sợ. Chấp nhận điều đó đi cả nhà ơi. Sợ chứ còn cái gì nữa

  Sợ là rõ ràng.

   
  Báo quản trị |  
 • #435762   13/09/2016

  htdat29
  htdat29

  Male
  Mầm

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2016
  Tổng số bài viết (74)
  Số điểm: 580
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 19 lần


  doanh nghiệp thì ai chẳng muốn mọi chuyện suôn sẽ, còn đó là vp luật sư rồi bác. sao so sánh được...

   
  Báo quản trị |  
 • #435765   13/09/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  htdat29 viết:

  doanh nghiệp thì ai chẳng muốn mọi chuyện suôn sẽ, còn đó là vp luật sư rồi bác. sao so sánh được...

  VPLS hay công ty luật thì cũng đều là doanh nghiệp kinh doanh mà cụ ới ơi

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-